​Ondersteuning voor jongeren met kanker en hun ouders

Adolescenten en jongvolwassenen met kanker vormen een kwetsbare groep. Het UZ Gent geeft hen specifieke psychosociale ondersteuning en doet ook wetenschappelijk onderzoek naar hun noden en wensen. Zo werd onder andere een speciale jongerenbox ontwikkeld.

Vraag bij de verpleegkundig consulent of psycholoog naar het aanbod voor jongeren

Afbeelding van Jongerenbox

AYACare@Gent

AYA staat voor 'adolescents and young adults', adolescenten en jongvolwassen. In 2019 startte het Kankercentrum van het UZ Gent met een driejarig project om de zorg voor AYA's met kanker te verbeteren: AYACare@Gent. Het project loopt in samenwerking met AZ Jan Palfijn, AZ Maria Middelares en AZ Sint-Lucas.

Waarom dit zorgproject?

AYA's vormen een kwetsbare groep binnen de oncologie. Ze kampen met veel onvervulde noden en leeftijdsspecifieke problemen. Ze krijgen niet alleen te maken met een levensbedreigende ziekte, ze ervaren ook een grote impact van de kanker en de behandeling op alle domeinen van het leven: studies, werk, gezinsplanning, relaties, zelfbeeld enz.

AYACare@Gent wil daarom samen met zorgverleners, AYA's en hun naasten een zorgpad ontwikkelen. Zo kunnen alle AYA's die in een van de vier Gentse ziekenhuizen worden behandeld medische en psychosociale zorg op maat van hun leeftijd krijgen – vanaf de diagnose tot ver in de follow-up.

AYA-referentieteam

In het project speelt het AYA-referentieteam een cruciale rol, een interdisciplinair team van zorgverleners met een grote expertise in de zorg voor AYA's met kanker. Het team coacht zorgverleners in de Gentse regio en biedt rechtstreeks ondersteuning aan AYA's en hun naasten.

Het AYA-referentieteam werkt nauw samen met het Majin Huis, waar jongeren met kanker en hun naasten terecht kunnen voor advies, ondersteuning en verwijzing. Samen met de AYA en zijn naasten wordt bekeken welke zorgverlener uit de omgeving het meest geschikt is om hem te begeleiden. Een goede samenwerking met diensten en zorgverleners uit de eerste lijn is dus onontbeerlijk.

Meer info

Dit regionale project is een eerste testcase. Kom op tegen Kanker wil ook andere regio's in Vlaanderen motiveren om werk te maken van kwaliteitsvolle AYA-zorg.

Voor meer info over AYACare@Gent kunt u contact opnemen met onderzoekerscoördinator Nathalie Belpame:

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3-7-2020 15:06.