Welzijn en revalidatie voor kankerpatiënten

Het Kankercentrum heeft een ondersteuningsaanbod voor patiënten tijdens en na de behandeling, vaak in samenwerking met externe partners. Dat gaat van wellness en verzorging over revalidatie tot opvang voor kinderen van kankerpatiënten . U kiest zelf of u van dit aanbod gebruik wil maken. Het is grotendeels gratis.

Patiënten oefenen revalidatie-oefeningen uit in het Revalidatiecentrum

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-6-2020 10:26.