Kankerpreventie

Het UZ Gent ondersteunt initiatieven voor kankerpreventie. Preventie heeft tot doel om mensen gezond te houden en complicaties van ziektes te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.

U kunt zich laten screenen op verschillende vormen van kanker. Contacteer zeker uw (huis)arts als u ongerust bent of bepaalde alarmsymptomen opmerkt.
Door een gezonde levensstijl kunt u ook zelf het risico op kanker beperken.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-6-2020 15:46.