COVID-19 en kanker

Raadplegingen en behandelingen

Ook vandaag willen we u als kankerpatiënt de beste zorg bieden, met aandacht voor uw psychosociaal welzijn. Ons ziekenhuis is een veilige omgeving voor alle patiënten. Om patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus, hebben we de nodige maatregelen genomen. De geplande oncologische raadplegingen, behandelingen en ingrepen gaan door

U kan zoals gewoonlijk uw vertrouwde contactpersonen bereiken voor psychosociale ondersteuning of medische vragen. Indien u nood hebt aan een gesprek of advies, kan er nog altijd een bezoek plaatsvinden op een veilige manier. Wij vragen u en uw bezoekers wel om zich strikt aan de maatregelen te houden om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden voor uw medepatiënten en alle hulpverleners in het ziekenhuis.

Vaccinatie

Sommige kankerpatiënten worden nu al opgeroepen voor een vaccinatie tegen COVID-19 omdat hun leeftijdsgroep aan de beurt is of omdat ze risicopatiënt zijn.

We raden voorlopig aan om in te gaan op de oproep tot vaccinatie. Bespreek in het dagziekenhuis wat de ideale timing voor u zou zijn.

Welk vaccin?

We kunnen geen voorkeur van vaccin geven op basis van de oncologische aandoening. Alle vaccins die het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) al heeft goedgekeurd - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Johnson Johnson - komen in aanmerking.

Wanneer?

We hebben nog onvoldoende kennis over de optimale timing voor het vaccin ten opzichte van de lopende behandeling met chemotherapie of immunotherapie. Internationaal lopen studies naar de ontwikkeling van immuniteit bij kankerpatiënten. We volgen de resultaten ervan op de voet. Als uit de studies specifieke adviezen volgen, dan stellen we onze houding bij.

Onze huidige adviezen zijn:

  • Voor patiënten in behandeling met chemotherapie of immunotherapie voor digestieve tumoren: zo kort mogelijk voor een geplande behandeling
  • Voor patiënten in behandeling op de dienst Medische oncologie: bij voorkeur 2 weken na behandeling

We adviseren ook alle hematologische patiënten om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus als ze opgeroepen worden.

  • Patiënten die een behandeling met CAR-T cellen of met donor lymfocyten infusie (DLI) hebben gehad, adviseren we om zich ten vroegste 1 maand na de toediening van CAR-T of DLI te laten vaccineren.
  • Patiënten die een autologe of allogene stamceltransplantatie ondergaan hebben, adviseren we om zich ten vroegste 3 maanden na de stamceltransplantatie te laten vaccineren.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-5-2021 11:53.