Oncologische zorg tijdens de Covid-19-pandemie

De oncologische ingrepen, behandelingen en consultaties die geen 12 weken kunnen wachten, gaan gewoon door in het UZ Gent. Dat betekent dat slechts een beperkt aantal van de oncologische consultaties worden uitgesteld.

Telefonische consultaties

We kiezen zoveel mogelijk voor telefonische consultaties. Als het om medische redenen niet anders kan, vragen we de patiënt om toch naar het ziekenhuis te komen. Dat kan nodig zijn om bijvoorbeeld nieuwe medicatie af te halen, toxiciteit te kunnen opvolgen of om een scan te bespreken. We nemen dan uiteraard de nodige maatregelen om het besmettingsrisico maximaal te beperken.

Verwittiging bij wijziging

De diensten van het UZ Gent doen al het mogelijke om uw patiënt tijdig te laten weten of hij of zij al dan niet naar het ziekenhuis moet komen. Ontvangt uw patiënt vóór een geplande consultatie of de start van een behandeling geen bericht van wijziging, dan gaat alles door zoals gepland.

Elk dossier geëvalueerd

De behandelende arts bekijkt elk dossier voor een behandeling in de oncologische dagklinieken en de radiotherapieafdeling. De beslissing om een behandeling al dan niet uit te stellen is afhankelijk van diverse factoren: type maligniteit, type behandeling, leeftijd van de patiënt, comorbiditeit en uiteraard ook de voorkeur van de patiënt zelf.
We passen sommige behandelingsschema's aan om verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken, volgens nationale en internationale richtlijnen in het kader van Covid-19. We volgen de richtlijnen continu op en dragen ze uit.
Als we het veilig achten,, stellen we de behandeling enkele weken uit om niet-noodzakelijke verplaatsingen naar het ziekenhuis te vermijden.

Multidisciplinair oncologisch consult

Alle MOC's blijven doorgaan zoals gepland.

Vragen?

Met vragen over de oncologische zorg tijdens de Covid-19-pandemie, kan u terecht op tel. 09 332 55 25 of mailen naar kankercentrum@uzgent.be. Er zijn voldoende medewerkers telefonisch beschikbaar en een arts-specialist van het UZ Gent kan u te woord staan of zal u zo spoedig mogelijk contacteren bij medische vragen.

Aarzel dus niet om met ons contact op te nemen. .

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-4-2020 09:25.