​Vrouwelijke geslachtsorganen: zeldzame en complexe tumoren

Pathologie

 • Pelviene gynaecologische oncologie:
  • Cervixcarcinomen
  • Ovariumtumoren
  • Vulvacarcinomen
  • Vaginatumoren
  • Uteriene tumoren
  • Trofoblasttumoren/horiocarcinomen
  • Tumoren tijdens de zwangerschap

Diagnose en behandeling

 • Multidisciplinair team met jarenlange expertise
 • Diagnostiek: gespecialiseerd pelvien radiologisch, nucleair geneeskundig en anatomo-pathologisch team. Nauwe samenwerking met de dienst Medische genetica
 • Heelkunde
  • Mogelijkheid tot minimaal invasieve heelkunde (robotheelkunde)
  • Expertise uitgebreide debulkings heelkunde
  • Expertise exenteratie heelkunde
  • Expertise sentinelprocedure
  • Hipec
  • Deelname aan klinische studies
 • Radiotherapie:
  • Innovatieve radiotherapie: o.a. gebruik van boogtherapie, Whole Abdominopelvic Radiotherapy (WAPRT), Dose Painting (simultane boosten op tumoren of klieren), Stereotactic Body Radiotherapie (SBRT) (VMAT, WAPRT)
  • Groot aanbod aan klinische studies
  • Brachytherapie
 • Medische Oncologie:
  • Chemotherapie/targeted therapy in neo-adjuvante, adjuvante of gemetastaseerde setting
  • Groot aanbod aan klinische studies

Troeven UZ Gent

 • Geroutineerd multidisciplinair team met derdelijnexpertise zeldzame pathologie
 • Uitgewerkte protocollen
 • Een uitgeschreven zorgpad voor de patiëntenpopulatie, inclusief voortraject, multidisciplinaire behandeling en natraject met psychosociale ondersteuning
 • Translationele research
 • Op elke dienst spoedplaatsen zodat de patiënt binnen de week kan gezien worden
 • Opstellen nationale en regionale richtlijnen
 • Abstracten en presentaties op internationale/ nationale congressen
 • Leden van het team zijn actief in nationale en internationale adviesraden

Contact

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-4-2019 12:59.