Urologische tumoren

Pathologie

 • Maligne tumoren van het urinewegstelsel:
 • niertumoren (renal cell carcinoma, RCC)
 • nierbekken- en uretertumoren (transitional cell carcinoma upper urinary tractus)
 • blaastumoren (vooral transitional cell carcinoma)
 • urethratumoren (spinocellular carcinoma, transitional cell carcinoma)
 • Maligne tumoren van de mannelijke geslachtsorganen
 • prostaattumoren (prostate adenocarcinoma)
 • testistumoren (seminoma, non-seminoma)
 • penistumoren (spinocellular carcinoma)

Diagnose en behandeling

 • Diagnose:
  • State-of-the-art mulitparametrische MRI voor diagnose en lokale staging van prostaatkanker
  • State-of-the-art conventionele en nucleaire beeldvorming voor diagnose en staging van urologische tumoren
  • Patholoog met bijzondere expertise in urologische tumoren
 • Behandeling:
  • Blaascarcinoom (complex):
   • > 50 cystectomies/per jaar (slechts 2 centra in België)
   • Robotgeassisteerde radicale cystectomie en intracorporele vervangblaas (UZ Gent absolute voorloper in België en belangrijke samenwerkingen worden uitgebouwd op Europees niveau)
   • Blaassparende alternatieven voor cystectomie bij spierinvasief blaascarcinoom: externe radiotherapie, brachytherapie, radiochemotherapie (multidisciplinair team uniek in België)
   • Sterk uitgewerkt zorgpad met continue herevaluatie (o.a. patiëntenparticipatie)
  • Peniscarcinoom (zeldzaam)
   • Indien mogelijk: penissparende chirurgie
   • Mogelijkheid tot fallische reconstructie na afloop van oncologische therapie
  • Testiscarcinoom
   • Post-chemotherapie retroperitoneale lymfadenectomie (complexe zeldzame zorg)
  • Niercarcinoom:
   • Vena cava thrombectomie/cardiotomie: multidisciplinair team thoracovasculaire en cardiochirurgie (zeldzaam en complex)
   • Minimaal invasieve (robotgeassisteerde) partiële nefrectomie
   • Partiële nefrectomie bij imperatieve indicaties (hereditaire tumoren, unieke nier)
   • Nefroblastoom bij kinderen (zeldzaam)
  • Prostaatcarcinoom:
   • CRPC (castratie refractair prostaat carcinoma): meerdere therapieën mogelijk in verschillende sequenties waarbij verschillende disciplines betrokken zijn (urologie, radiotherapie, medische oncologie, nucleaire geneeskunde) en nauw samenwerken
   • Metastasengerichte behandeling van oligometastasen bij prostaat- en nier-carcinoom: metastasectomie via minimaal invasieve weg en/of stereotactische radiotherapie (voortrekker in België en wereldwijd)
   • Salvage radicale prostatectomie voor lokaal recidief na externe radiotherapie, brachytherapie of HIFU
   • Alle state-of-the-art modaliteiten voor behandeling van lokaal en lokaal gevorderde prostaatkanker: robotgeassisteerde radicale prostatectomie met, indien aangewezen, zenuwsparing, brachytherapie, intensity-modulated radiotherapy (IMRT)

Troeven UZ Gent

 • Geroutineerd multidisciplinair team (ook multidisciplinair oncologisch spreekuur)
 • Verschillende uitgewerkte zorgpaden (bv. robotcystectomie, brachytherapie prostaat)
 • Zeer sterk uitgebouwde minimaal invasieve heelkunde (robot-geassisteerde heelkunde)
 • Expertise multidisciplinaire heelkunde (gastro-intestinale heelkunde, thoracovasculaire heelkunde, plastische heelkunde, cardiochirurgie, gynaecologie)
 • Mogelijkheid tot participatie in vernieuwende studies in primaire en gemetastaseerde setting
 • Research

Contact

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-4-2019 12:59.