​Pancreastumoren

Pathologie

 • Primaire pancreastumoren, ter hoogte van de kop, het lichaam en de staart van de pancreas.
 • Exocrien:
  • Ductaal adenocarcinoom, intraductale papillaire mucineuze neoplasie, mucineuze cystische tumoren, sereuze cystische neoplasie, acinair celcarcinoom en solide-pseudopapillaire neoplasie alsook hereditair familiale letsels (Peutz-Jeghers syndroom, BCRA 2 mutaties, FAMMM) en hereditaire pancreatitis
  • Ampullaire tumoren (tumoren van de ampulla van Vater) - Intra-ampullair of peri-ampullair (ter hoogte van het duodenum)
 • Endocrien:
  • Pancreas NET (neuro-endocriene tumoren) functioneel en niet-functioneel
  • Secundaire tumoren, metastasen
  • Alle pancreasmetastasen, meest frequent na borst- en niercelcarcinomen

Diagnose en behandeling

 • Beeldvorming: specifieke expertise in beeldvorming van de pancreas met CT volgens een pancreasprotocol in 3 fasen. Geen routinematig uitvoeren van echo-endoscopie ter bepaling van operabiliteit
 • Echo-endoscopie: indien twijfel over mogelijkheid tot opereren op 3 fasen-CT of in geval van histologisch bewijs van maligniteit (met punctie)
 • Gastro-enterologie en digestieve oncologie: expertise op het vlak van moeilijke ERCP en rendez-vous technieken, specifieke ervaring met neo-adjuvante, adjuvante en palliatieve chemotherapie voor pancreascarcinomen (zowel standaardbehandeling als behandeling in studieverband)
 • Heelkunde: groot aantal resecties (pancreaticoduodenectomie, corpusresecties, distale splenopancreatectomie), in combinatie met vasculaire reconstructies of in combinatie met bijkomende oncologische resecties bij lokale doorgroei naar omliggende organen
 • Interventionele radiologie: uitgebreide expertise in diagnostische percutane transhepatische cholangiografie (PTC) en in endovasculaire of interventionele benadering van peri-operatieve complicaties
 • Pathologie: specifieke expertise op het vlak van pancreaspathologie met diagnostiek van tumoren via een combinatie van klassieke histologie, immuunhistochemie en moleculaire technieken
 • Oncologisch centrum: gespecialiseerde oncologisch verpleegkundigen per tumorwerkgroep en psychologen die ziektebeelden en specifieke elementen in follow-up en behandeling kennen.

Troeven UZ Gent

 • Multidisciplinaire polikliniek
 • Multidisciplinaire bespreking van alle patiënten met primaire en secundaire pancreastumoren
 • Gespecialiseerde expertise op het vlak van beeldvorming en pancreaspathologie
 • Snelle verwijzing mogelijk: op elke poliklinische dienst kunnen patiënten binnen de week gezien worden
 • Groot aantal chirurgische ingrepen (volgens KCE-richtlijnen) met zeer lage morbiditeit en mortaliteit. Gestandaardiseerd peri-operatief zorgplan voor alle patiënten die een ingreep ondergaan
 • Aanbod van minimaal invasieve (laparoscopische) pancreaschirurgie in specifieke gevallen
 • Grondige kennis van postoperatieve diagnose en behandeling van complicaties en langetermijn follow-up
 • Zowel fundamenteel als klinisch wetenschappelijk onderzoek, met continue evaluatie om patiënten in studies op te nemen, met ook nieuwste toepassingen in chemotherapie
 • Expertise van chirurgische, gastro-enterologische en oncologische verpleegkundigen en psychologen
 • Uitgebreid netwerk van bestaande verwijzers, waardoor ideale samenwerking bestaat voor de diagnostiek en (neo)adjuvante behandeling enerzijds en de heelkundige aanpak anderzijds.

Contact

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-4-2019 12:57.