Slideshow: in de kijker


Bekijk in een kort filmpje wat het Kankercentrum voor u kan doen.

Lees meer


De infosessies die het Kankercentrum organiseert zijn gratis, tenzij anders vermeld.

Lees meer

​Pancreastumoren

Pathologie

 • Primaire pancreastumoren, ter hoogte van de kop, het lichaam en de staart van de pancreas.
 • Exocrien:
  • Ductaal adenocarcinoom, intraductale papillaire mucineuze neoplasie, mucineuze cystische tumoren, sereuze cystische neoplasie, acinair celcarcinoom en solide-pseudopapillaire neoplasie alsook hereditair familiale letsels (Peutz-Jeghers syndroom, BCRA 2 mutaties, FAMMM) en hereditaire pancreatitis
  • Ampullaire tumoren (tumoren van de ampulla van Vater) - Intra-ampullair of peri-ampullair (ter hoogte van het duodenum)
 • Endocrien:
  • Pancreas NET (neuro-endocriene tumoren) functioneel en niet-functioneel
  • Secundaire tumoren, metastasen
  • Alle pancreasmetastasen, meest frequent na borst- en niercelcarcinomen

Diagnose en behandeling

 • Beeldvorming: specifieke expertise in beeldvorming van de pancreas met CT volgens een pancreasprotocol in 3 fasen. Geen routinematig uitvoeren van echo-endoscopie ter bepaling van operabiliteit
 • Echo-endoscopie: indien twijfel over mogelijkheid tot opereren op 3 fasen-CT of in geval van histologisch bewijs van maligniteit (met punctie)
 • Gastro-enterologie en digestieve oncologie: expertise op het vlak van moeilijke ERCP en rendez-vous technieken, specifieke ervaring met neo-adjuvante, adjuvante en palliatieve chemotherapie voor pancreascarcinomen (zowel standaardbehandeling als behandeling in studieverband)
 • Heelkunde: groot aantal resecties (pancreaticoduodenectomie, corpusresecties, distale splenopancreatectomie), in combinatie met vasculaire reconstructies of in combinatie met bijkomende oncologische resecties bij lokale doorgroei naar omliggende organen
 • Interventionele radiologie: uitgebreide expertise in diagnostische percutane transhepatische cholangiografie (PTC) en in endovasculaire of interventionele benadering van peri-operatieve complicaties
 • Pathologie: specifieke expertise op het vlak van pancreaspathologie met diagnostiek van tumoren via een combinatie van klassieke histologie, immuunhistochemie en moleculaire technieken
 • Oncologisch centrum: gespecialiseerde oncologisch verpleegkundigen per tumorwerkgroep en psychologen die ziektebeelden en specifieke elementen in follow-up en behandeling kennen.

Troeven UZ Gent

 • Multidisciplinaire polikliniek
 • Multidisciplinaire bespreking van alle patiënten met primaire en secundaire pancreastumoren
 • Gespecialiseerde expertise op het vlak van beeldvorming en pancreaspathologie
 • Snelle verwijzing mogelijk: op elke poliklinische dienst kunnen patiënten binnen de week gezien worden
 • Groot aantal chirurgische ingrepen (volgens KCE-richtlijnen) met zeer lage morbiditeit en mortaliteit. Gestandaardiseerd peri-operatief zorgplan voor alle patiënten die een ingreep ondergaan
 • Aanbod van minimaal invasieve (laparoscopische) pancreaschirurgie in specifieke gevallen
 • Grondige kennis van postoperatieve diagnose en behandeling van complicaties en langetermijn follow-up
 • Zowel fundamenteel als klinisch wetenschappelijk onderzoek, met continue evaluatie om patiënten in studies op te nemen, met ook nieuwste toepassingen in chemotherapie
 • Expertise van chirurgische, gastro-enterologische en oncologische verpleegkundigen en psychologen
 • Uitgebreid netwerk van bestaande verwijzers, waardoor ideale samenwerking bestaat voor de diagnostiek en (neo)adjuvante behandeling enerzijds en de heelkundige aanpak anderzijds.

Contact

pancreastumoren@uzgent.be
Tel. 09 332 3233 (secretariaat Algemene en hepatobiliaire heelkunde)

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 8-9-2017 11:40.

Locatie

Ingang 97

Route 972