​Oncologisch handboek

Het Oncologisch handboek UZ Gent geeft een overzicht van de multidisciplinaire aanpak van tumoren in het UZ Gent. Die aanpak evolueert snel. Daarom wordt het handboek voortdurend aangepast.

Aansprakelijkheid 

De richtlijnen in dit handboek weerspiegelen de klinische praktijk bij de behandeling van tumoren in het Universitair Ziekenhuis Gent. De multidisciplinaire werkgroepen zijn niet verantwoordelijk voor gebruik van deze richtlijnen door derden. Dit handboek is onderhevig aan veranderingen, beïnvloed door zowel nieuwe wetenschappelijke inzichten als ervaringen binnen de multidisciplinaire werkgroepen.

Zorgprogramma oncologie

Dienstverlening

Beleid tumorwerkgroepen

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-6-2020 14:34.