​Neuro-endocriene tumoren

Pathologie

 • Neuro-endocriene tumoren en carcinomen van het maag-darmstelsel en van de longen
 • MEN-syndroom 1

Diagnose en behandeling

 • Diagnostiek
  • Pathologie: diagnostiek via een combinatie van klassieke histologie en immuunhistochemie door specifiek opgeleide pathologen
  • Beeldvorming: specifieke beeldvorming met interpretatie door getrainde radiologen. Samenwerkingsverband met UZ Brussel voor nucleaire beeldvorming, de Ga68 DOTATOC-PET-CT
  • Echo-endoscopie voor lokale inschatting en eventuele punctie
  • Specifiek opgeleide endocrinologen voor de uitwerking van een hormonaal beeld
  • Interventionele radiologen met ervaring in lokale sampling van hormonen ter opsporing van de ligging van een functionele tumor
  • Cardiologen met een specifieke interesse en expertise in het vaststellen en opvolgen van carcinoid heart disease
 • Behandeling
  • Heelkunde: expertise in pancreaschirurgie en in debulking voor carcinoïdtumoren met desmoplastische reactie en klierrecidieven in de buik, leverresectie en levertransplantatie (bij traaggroeiende tumoren)
  • Anesthesisten met specifieke kennis over peri-operatieve behandeling (octreotide-analogen)
  • Cardiochirurgen met ervaring in klepchirurgie
  • Lokale behandeling met embolisatie, chemo-embolisatie of radio-embolisatie van leverletsels door interventioneel radiologen
  • Ruime expertise in behandeling met biologicals en chemotherapie

Troeven UZ Gent

 • Jarenlange ervaring met multidisciplinaire behandelingen en deelname aan studies met nieuwe molecules
 • Unieke multidisciplinaire expertise: chirurgen, internisten, anesthesisten, radiologen en pathologen hebben hoog kennisniveau
 • Specifieke expertise in MEN-syndroom
 • Unieke cardiologische oncologische opvolging
 • Geïntegreerde aanpak met verpleegkundigen en psychologen die specifiek expertise hebben uitgebouwd in deze pathologie
 • Nauw contact met de Belgische en Nederlandse patiëntengroeperingen
 • Deel van het nationaal consortium voor NET-patiënten en nauw overleg met andere centra, met vlotte verwijzing voor bijvoorbeeld PRRT

Contact

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-4-2019 12:57.