Endocriene tumoren

Pathologie

 • Hypofyse-adenomen
 • Gedifferentieerd en weinig-gedifferentieerd schildkliercarcinoom, anaplastisch schildkliercarcinoom, medullair schildkliercarcinoom, bijschildkliercarcinoom
 • Bijniercarcinoom, paraganglioom/feochromocytoom
 • Multipele endocriene neoplasie-syndroom (MEN1, MEN2a, MEN2b, MEN4) en andere erfelijke tumorsyndromen (bv. Carneycomplex, FIPA, SDHx, …)

Diagnose en behandeling

 • Nauwgezette uitwerking met snel doorverwijssysteem (dagelijks plaatsen voorzien voor spoedraadplegingen) en nauwkeurige maar vlugge diagnostiek (MRI, nucleaire geneeskunde, klinische biologie, interventionele radiologie). Toegang tot DOTANOC-PET/CT in samenwerking met UZ Brussel.
 • Behandeling in lijn met internationale richtlijnen en evidence based medicine. Topreferente heelkundige zorg en nazorg.
 • Tweede advies is vrijblijvend mogelijk. Externe artsen zijn wekelijks welkom voor patiëntenbespreking op MOC-vergadering (Multidisciplinair Oncologisch Consult - elke donderdagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur). Maandelijkse multidisciplinaire hypofysestaf.
 • Shared care in samenwerking met eerste en tweede lijn: bij progressieve ziekte en/of herval wordt patiënt door het UZ Gent behandeld maar de tussentijdse opvolging gebeurt in het perifere ziekenhuis.
 • Toegang tot fase 2 en 3 klinische studies voor progressieve ziekte in samenwerking met Ziekenhuis Bordet Brussel.
 • Toegang tot lutaatbehandeling via samenwerking met UZ Leuven en Eramus MC Rotterdam.

Troeven UZ Gent

 • Wekelijkse MOC-vergadering en maandelijkse APD-staf onder leiding van ervaren clinici met bijzondere expertise in diagnostiek en behandeling van zeldzame tumoren van endocriene organen. Aangevuld met jonge, dynamische stafleden uit betrokken diensten
 • Vlotte communicatie en doorverwijzing
 • Multidisciplinaire raadplegingen om communicatie met en comfort voor de patiënten te optimaliseren
 • Er is een coherent en volledig aanbod van topreferente klinische, diagnostische (o.a. interventionele radiologie, echografie met indien nodig fijnenaaldaspiratie aansluitend op consultatie, geaccrediteerd labo hormonologie en anatoompathologie met moleculaire diagnostiek) en chirurgische zorg (gespecialiseerde hoofd-halschirurgen, robotchirurgie voor bijnierheelkunde, transsphenoïdale hypofyseheelkunde onder MRI-navigatie i.s.m. NKO-chirurgen)
 • Vandaag is het UZ Gent verantwoordelijk voor het grootste deel van de hypofysaire heelkunde in Oost-Vlaanderen
 • Mogelijkheid tot deelname aan klinische fase 2 en 3 studies
 • Samenwerking met ervaren staflid Medische oncologie (dr. Vibeke Kruse) voor targeted therapy (o.a. tyrosine kinase inhibitoren en immunotherapie)
 • Persoonlijke contacten en samenwerking met nationale en internationale centra (o.a. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam).
 • Voortdurende bijscholing van team op symposia en congressen. Er wordt actief uitgekeken naar nieuwe behandelingsvormen voor de verschillende aandoeningen (endoscopische thyroïdectomie, radiofrequentie ablatie, targeted therapy)
 • Sterk uitgebouwde dienst Medische genetica voor verdere diagnostiek
 • Gewaardeerd opleidingscentrum voor artsen-specialisten in opleiding.

Contact

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-4-2019 12:51.