Kankerbehandelingen

Kankerbehandelingen zijn complex. Patiënten krijgen, rechtstreeks en onrechtstreeks, met veel verschillende zorgverleners te maken. In het UZ Gent worden kankerpatiënten behandeld door multidisciplinaire teams (de zogenaamde tumorwerkgroepen). Die teams bestaan uit:

Het dossier van elke kankerpatiënt wordt besproken op een multidisciplinair oncologisch consult voor een behandel- en opvolgplan wordt opgesteld. Dat kan uit verschillende behandelingen bestaan. Uw arts bespreekt de voorgestelde behandeling in detail met u. Aarzel niet om al uw vragen aan de arts of de verpleegkundig consulent te stellen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-6-2020 14:06.