Correctie van het uitwendige oor

Afstaande oren

​Wat is het?

We spreken van afstaande oren als de globale vorm van het oor normaal is, maar het oor ‘verder dan gemiddeld weg van de schedel staat. De oorzaak is een afwijkende kraakbeenvorm, meestal in twee gebieden van de oorschelp. Het ‘kuipje’ (de concha) van het oor is meestal te diep. Daarnaast is een belangrijke plooi net binnen de rand van de oorschelp niet goed gevormd.

Voor de operatie

afstaande oren voor operatie 

Na de operatie

afstaande oren na operatie

De behandeling

De behandeling bestaat erin de oorzaak weg te nemen tijdens een chirurgische ingreep: het kuipje wordt minder diep gemaakt en de ontbrekende plooi wordt aangelegd. Dat gebeurt via een insnede op de achterzijde van de oorschelp, meestal met een minimale verwijdering van huid. Omdat de oorschelpafwijking zich bij elke patiënt ietwat anders voordoet, wordt de ingreep waar nodig aangepast.

De ingreep kan in het dagziekenhuis gebeuren, maar meestal is het toch raadzaam één nacht in het ziekenhuis te verblijven. Zo kan men de volgende ochtend nakijken of zich in de oorschelpstreek geen bloeding heeft voorgedaan.

De operatie

Via de achterzijde van de oorschelp worden de kraakbenige structuren verzwakt en aangepast. Meestal worden ze op hun plaats gehouden door enkele draden, die tijdens het genezingsproces voor steun zorgen. Daarna behouden de oorschelpen hun nieuwe vorm, onafhankelijk van de draden die wel ter plaatse blijven. Per oor wordt ongeveer 30 tot 45 minuten geopereerd.

Na de operatie

Op het einde van de ingreep wordt een steunverband aangelegd dat zeven dagen ter plaatse blijft. Daarna wordt het verband verwijderd en mag er worden gedoucht. In de eerste weken moet de patiënt wel voorzichtig zijn en hardhandige manipulaties vermijden. Ook draagt het kind voor het slaapcomfort 's nachts nog een steunband.

Na de operatie wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht. Daar komt het bij uit de narcose. De meeste kinderen hebben na een oorcorrectie weinig pijn. Eventueel mag uw kind een gewone pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol.

Meer informatie

Voor vragen over de correctie van afstaande oorschelpen kunt u terecht op onze polikliniek: tel. 09 332 39 90.

Niet aangelegde oorschelpen - epithesen

Bij deze aandoening vertonen de oorschelpen een zeer sterk afwijkende vorm. Er zijn dan twee behandelingsmogelijkheden: heelkundige reconstructie van een oorschelp in meerdere fasen of het vervaardigen van een oorschelp in plastisch materiaal (silicone – epithese).

Onze dienst heeft zich bekwaamd in de epithetische verzorging. Chirurgisch bereiden we de ondergrond voor, en worden twee titaniumimplantaten in de schedel geplaatst. Dat gebeurt uiteraard zodanig dat we de oorschelp op de juiste plaats kunnen verankeren.
Na genezing van de operatiestreek wordt door het lab van J. De Cubber, gerenomeerd anaplastoloog, de in silicone vervaardigde oorschelp afgewerkt. Het einddoel is dat voor een bijstander vanop 10 meter de correctie helemaal onopvallend is.

epitheseepitheseepitheseepithese

Herstelchirurgie na accident of kwaadaardige huidtumoren.

Indien vrijwel de gehele oorschelp verloren is gegaan of moet verwijderd worden omwille van een gezwelvorming, is de verzorging zoals hierboven uitgelegd van toepassing.

herstelchirurgieBij verlies van gedeelten van de oorschelp wordt door middel van weefsels in de omgeving een herstel van de vorm van het oor bekomen. Het kan gaan om een zuiver huidherstel, of om het herstel van huid en kraakbeen. Elke situatie vraagt natuurlijk een eigen aanpak en dit wordt met patiënt en familie overlegd.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-6-2020 16:35.