Over het Centrum voor vaccinologie - CEVAC​

Het Centrum voor vaccinologie (CEVAC) is in 1986 ontstaan uit een onderzoeksproject over hepatitis B-vaccinatie. Sindsdien is de onderzoekseenheid gestaag gegroeid en is ook het aantal interessedomeinen toegenomen. Het CEVAC maakt deel uit van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent en van het Laboratorium voor klinische biologie van het UZ Gent. 

Het onderzoek van het CEVAC draagt bij tot de ontwikkeling van doeltreffende vaccins tegen de vele infectieziekten die de mens kunnen treffen.

In de voorbije decennia was het CEVAC betrokken bij de ontwikkeling en de evaluatie van vaccins tegen het hepatitis B-virus, het eerste gecombineerde hepatitis A/B-vaccin, een therapeutisch vaccin tegen hepatitis C, vaccins tegen baarmoederhalskanker, herpes simplex virussen, humaan immuundeficiëntie virus (hiv, de verwekker van aids), tuberculose, kinkhoest, griep, groep B-streptokokken, kinkhoest, rsv enzovoort.

Het CEVAC bestaat uit twee afdelingen: de klinische eenheid en de laboratoriumeenheid.

Klinische eenheid

In de Klinische eenheid komen de deelnemers van een vaccinstudie langs voor de verschillende studieprocedures. De meeste studies in het CEVAC gebeuren in opdracht van farmaceutische bedrijven: de opdrachtgevers of sponsoren. Ze verlopen in overeenstemming met de internationale normen van goede klinische praktijk (Good Clinical Practice, GCP). Een team van een tiental medewerkers – artsen, verpleegkundigen, studiecoördinatoren en administratieve medewerkers – ontfermt zich over de studieprocedures.

Laboratoriumeenheid

In de Laboratoriumeenheid (CEVAC Core Lab) worden de bloedstalen die tijdens de klinische vaccinstudies worden verkregen, verwerkt, geanalyseerd en zorgvuldig bewaard volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Een team van een vijftiental ervaren laboratoriumtechnici waakt over het hele proces.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:36.

Dienst contacteren

09 332 20 68

Locatie

Ingang 99

Route 995