Studie naar een vaccin tegen RSV - groep B

CEVAC zoekt kandidaten voor een studie naar een kandidaatvaccin tegen RSV.

 • Doelgroep: gezonde mannen en vrouwen
 • Leeftijd: 60-80 jaar
 • Geplande startdatum: 3 april 2019
 • Studieduur: ongeveer 14 maanden voor groep B
 • Aantal studiebezoeken: 9 - raadpleeg het visiteschema (pdf)
 • Aantal vaccinaties: 2
 • Aantal bloedafnames: 9
 • Forfaitaire vergoeding: 60 euro per studiebezoek

Doelstelling

In deze studie onderzoeken we voor het eerst enkele vaccins tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV) bij mensen.

 • Wat is RSV? Een ziektekiem die luchtweginfecties kan veroorzaken, vooral in de winter
 • Bij wie? Vooral bij zuigelingen, oudere volwassenen en mensen met verlaagde immuniteit
 • Wat zijn de symptomen? Onder andere hoesten, een verstopte of lopende neus, keelpijn, ademhalingsproblemen of koorts. Een ernstige RSV-infectie kan leiden tot pneumonie (longontsteking) en tot ademhalingsfalen of overlijden
 • Hoe voorkomen? Er is momenteel geen specifieke behandeling of vaccin beschikbaar. Een nieuw vaccin zou bescherming kunnen bieden

De opdrachtgever van de studie ontwikkelt een nieuw RSV-vaccin om oudere volwassenen te beschermen tegen een RSV-infectie. Er zullen verschillende vormen van dit kandidaat-vaccin worden getest: verschillende doseringen, met of zonder adjuvans of hulpstof.

Een deel van de kandidaten zal tot de placebogroep horen, zij krijgen vaccins zonder enig actief bestanddeel. U zal tijdens de studie niet weten aan welke groep u werd toegekend.

Deel A van de studie wordt uitgevoerd bij gezonde volwassenen tussen 18 en 40 jaar oud. Deze studie, deel B, voeren we uit bij oudere volwassenen tussen 60 en 80 jaar oud.

Omschrijving

De kandidaten worden door randomisatie (te vergelijken met het opgooien van een muntstuk) ingedeeld in 1 van de studiegroepen.

Kandidaten van groep B zullen 9 studiebezoeken (telkens met bloedafname) afleggen in een periode van ongeveer 14 maanden. Er worden 2 vaccins toegediend met een interval van 2 maanden. Na elke vaccinatie moet u 1 uur in het studiecentrum blijven ter observatie.
Tussen oktober en maart (het RSV-seizoen) zal u verzocht worden meteen contact op te nemen met het studieteam als u tekenen van een verkoudheid krijgt. Indien nodig zal u gevraagd worden een uitstrijkje van uw neusgaten te nemen. U zal de nodige uitleg en het materiaal daarvoor ontvangen. Er zal u in dat geval ook gevraagd worden om langs te komen voor een extra bezoek aan het studiecentrum.

Toelatingsvoorwaarden

 • In goede algemene gezondheid verkeren
 • Geen gelijktijdige deelname aan andere studies

Andere criteria zullen telefonisch overlopen worden.

Vrijblijvend inschrijven of meer info

Gelieve het inschrijvingsformulier in te vullen. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om u vrijblijvend meer info te verschaffen en de toelatingsvoorwaarden te overlopen.

Visiteschema

De studiebezoeken gaan steeds door op weekdagen tussen 8 en 14 uur. Raadpleeg het visiteschema (pdf).

De studie werd goedgekeurd door de Commissie voor medische ethiek van het UZ Gent.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-4-2019 14:29.

Dienst contacteren

09 332 20 68

Locatie

Ingang 99

Route 995