Studie naar een vaccin tegen het coronavirus (2)

CEVAC zoekt gezonde vrijwilligers voor een studie naar een vaccin tegen het coronavirus.

 • Doelgroep: gezonde mannen en vrouwen
 • Leeftijd: van 65 tot 75 jaar
 • Geplande startdatum: 23 juli 2020
 • Totaal aantal studiebezoeken: 11 à 18 bezoeken en eventueel extra bezoeken in geval u luchtwegklachten zou hebben tijdens de studie
 • Aantal vaccinaties: 2 à 5
 • Aantal bloedafnames: 11 à 18
 • Forfaitaire vergoeding: 60 euro per screeningbezoek (1 à 2 bezoeken voorzien) en 100 euro per overig bezoek

Waarom deze studie?

COVID-19 is een pandemische ziekte die veroorzaakt wordt door een nieuw virus, SARS-CoV-2. De ziekte varieert van een milde infectie die lijkt op een verkoudheid tot een ernstige acute luchtweginfectie met een wereldwijd sterftecijfer van ongeveer 3%. Er is momenteel nog geen vaccin beschikbaar.

Verloop van de studie

In deze studie, waaraan 1045 mensen zullen deelnemen, worden 2 verschillende vaccindosissen met elkaar vergeleken in verschillende leeftijdscategorieën:

 • van 18 tot en met 55 jaar
 • van 65 tot en met 75 jaar

Er worden 3 studiegroepen gevormd.

Groep 1 en 3

In groep 1 en 3 worden 2 vaccins toegediend:

 • 20% krijgt 2 dosissen van een kandidaatvaccin tegen het coronavirus
 • 20% krijgt 1 dosis van dat kandidaatvaccin en 1 dosis placebo
 • 20% krijgt 2 dosissen van een hoger gedoseerd kandidaatvaccin tegen het coronavirus
 • 20% krijgt 1 dosis van dat hoger gedoseerd kandidaatvaccin en 1 dosis placebo
 • 20% krijgt 2 dosissen placebo

De vaccins worden toegediend op dag 1 en dag 57. Deelnemers moeten gedurende de volledige studieperiode, ongeveer 1 jaar, dagelijks een gezondheidsboekje invullen.

Groep 2

In groep 2 worden 4 of 5 vaccins toegediend:

 • Groep 2a: 1 dosis op dag 1, gevolgd door 3 booster-dosissen op maand 8, maand 14 en maand 26
 • Groep 2b: 1 dosis op dag 1 en 1 dosis op dag 57, gevolgd door 3 booster-dosissen op maand 8, maand 14 en maand 26

Voor groep 2a zijn er 14 à 15 bezoeken verspreid over ongeveer 31 maanden, met 14 à 15 bloedafnames.
Voor groep 2b zijn er 17 à 18 bezoeken en 17 à 18 bloedafnames verspreid over ongeveer 33 maanden.

Deelnemers moeten gedurende de volledige studieperiode, ongeveer 1 jaar, dagelijks een gezondheidsboekje invullen.

Voor alle groepen

Wie tijdens de studie symptomen vertoont die kunnen wijzen op COVID-19, moet extra bezoeken afleggen aan het studiecentrum. Er zal een staal afgenomen worden via een neuswisser.

Toelatingsvoorwaarden

 • U behoort tot de leeftijdsgroep van 65 tot en met 75 jaar
 • U woont niet verder dan 20 km van het UZ Gent (in het kader van mogelijke huisbezoeken)
 • U verkeert in een goede algemene gezondheid
 • U bent nog niet besmet geweest met het coronavirus (bevestigd via PCR)
 • U bent niet betrokken bij de zorg van bewoners in een woonzorgcentrum
 • U bent niet betrokken bij de zorg van patiënten
 • Uw BMI is lager dan 30 kg/m²
 • U geeft geen borstvoeding, bent niet zwanger en hebt geen plannen om zwanger te worden tijdens de studie

Andere criteria zullen we telefonisch overlopen.

Inschrijven of meer info

Gelieve het inschrijvingsformulier in te vullen zodat wij u kunnen contacteren om u vrijblijvend meer informatie te verschaffen en om de overige deelnamevoorwaarden te overlopen.

Het heeft geen zin om zich telefonisch in te schrijven. We verwachten veel inschrijvingen en zullen die in volgorde verwerken. We hopen te mogen rekenen op uw begrip.

Visiteschema

De studiebezoeken gaan steeds door op weekdagen tussen 8 en 14 uur. Raadpleeg het visiteschema (pdf) grondig voor u zich inschrijft.

Deze studie werd goedgekeurd door de Commissie voor medische ethiek van het UZ Gent.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-7-2020 09:33.

Dienst contacteren

09 332 20 68

Locatie

Ingang 99

Route 995