Studie naar een vaccin tegen het coronavirus (SARS-CoV-2)

Voor deze studie zoeken we alleen nog kandidaten van 41 tot en met 60 jaar.

 • Doelgroep: gezonde mannen en vrouwen
 • Leeftijd: 18-60 jaar
 • Geplande startdatum: juni 2020
 • Totaal aantal studiebezoeken: 11 bezoeken en 4 telefonische contacten
  of 13 bezoeken en 2 telefonische contacten
  + extra bezoeken als u luchtwegklachten hebt tijdens de studie
 • Aantal vaccinaties: 2
 • Aantal bloedafnames: 11 of 13
 • Forfaitaire vergoeding: 250 euro/vaccinatiebezoek en 60 euro/overig studiebezoek

Doelstelling

Waarom deze studie?

COVID-19 is een pandemische ziekte die veroorzaakt wordt door een nieuw virus, SARS-CoV-2. De ziekte varieert van een milde infectie die lijkt op een verkoudheid tot een ernstige acute luchtweginfectie met een wereldwijd sterftecijfer van ongeveer 3 procent. Er is momenteel nog geen vaccin beschikbaar.

Opzet van de studie

In deze studie, waaraan 168 mensen zullen deelnemen, zullen een 3-tal verschillende dosissen met elkaar vergeleken worden. Dat zal stapsgewijs gebeuren. Ongeveer 20 procent van de deelnemers zal een placebo (nepvaccin) toegediend krijgen. Uiteindelijk zal de meest optimale dosis geselecteerd worden voor verder onderzoek in een volgende studie.

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent tussen de 18 en 60 jaar
 • U vrekeert in een goede algemene gezondheid
 • U bent nog niet besmet geweest met het coronavirus (bevestigd via PCR)
 • U bent niet betrokken bij de zorg van bewoners in een woonzorgcentrum
 • U bent op geen enkele manier betrokken bij de zorg van patiënten
 • U neemt geen chronische medicatie
 • U hebt geen allergieën
 • U hebt een BMI tussen 18 en 32.0 kg/m²
 • U geeft geen borstvoeding, bent niet zwanger of hebt geen plannen om zwanger te worden tijdens de studie
 • U bent geen actieve roker of ex-roker: u rookte het voorbije jaar niet (ook niet elektronisch) of u hebt minder dan 10 pakjaren gerookt (= 1 pakje per dag gedurende 10 jaar; 2 pakjes per dag gedurende 5 jaar, een half pakje gedurende 20 jaar)

Andere criteria zullen telefonisch overlopen worden.

Vrijblijvend inschrijven of meer info

Voor de studie zoeken we alleen nog kandidaten van 41 tot en met 60 jaar. Gelieve het inschrijvingsformulier in te vullen zodat we u kunnen contacteren om u vrijblijvend meer informatie te verschaffen en om de overige deelnamevoorwaarden te overlopen.

Het heeft geen zin om telefonisch in te schrijven. We verwachten veel inschrijvingen en zullen die in volgorde verwerken. We hopen te mogen rekenen op uw begrip.

Visiteschema

De studiebezoeken gaan steeds door op weekdagen tussen 8 en 14 uur. Raadpleeg het visiteschema (pdf).

Deze studie werd goedgekeurd door de Commissie voor medische ethiek van het UZ Gent.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 29-6-2020 14:47.

Dienst contacteren

09 332 20 68

Locatie

Ingang 99

Route 995