Onderzoeken en behandelingen

Heeft uw arts een onderzoek naar een aangeboren hartaandoening of een behandeling voorgesteld? In onderstaande brochures vindt u algemene info als aanvulling op de info die u van uw arts of verpleegkundige krijgt en als geheugensteun voor thuis.

Ook op de webpagina’s over specifieke aangeboren hartaandoeningen krijgt u meer info over behandelingen.

Onderzoeken

 • Hartkatheterisatie (pdf): met dit onderzoek kunnen artsen uw hartfunctie en bloedvaten rondom het hart bekijken. Ze kunnen ook de druk op verschillende plaatsen in uw hart meten.
 • CT-scan (pdf): via röntgenstralen kan uw hele lichaam in beeld worden gebracht.
 • Echografie van het hart (pdf): via ultrageluidsgolven worden afbeeldingen van uw hart gemaakt. Ook de snelheid en de richting van de bloedstroom in het hart kan worden gemeten.
 • Elektrofysiologisch onderzoek (pdf): als u te maken krijgt met hartritmestoornissen, hartkloppingen of plots bewustzijnsverlies, kan uw arts dit onderzoek voorstellen.
 • MRI-scan (pdf): deze moderne techniek in de medische beeldvorming gebruikt magneetvelden en radiogolven om beelden van het lichaam te maken.
 • Rechterhartkatheterisatie (pdf): met dit onderzoek wordt de bloeddruk gemeten in de rechtervoorkamer en -kamer van het hart en in de longslagader.
 • Tilttest (pdf): een tilttest of kanteltafeltest wordt uitgevoerd om de oorzaak van veelvuldig flauwvallen op te sporen.

Behandelingen

 • Ablatie (pdf): om abnormale structuren in het hart weg te branden
 • Cardioversie (pdf): met een elektrische schok op de borstkast wordt van een abnormaal hartritme weer een normaal hartritme gemaakt
 • Defibrillator (pdf): wordt geplaatst bij patiënten met een verhoogd risico op levensbedreigende ritmestoornissen
 • Pacemaker (pdf): wordt geplaatst bij patiënten met een te traag hartritme
 • Hartchirurgie (pdf)
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:36.