Medisch expertisecentrum voor cardiovasculaire weesziekten

Het Centrum voor aangeboren hartaandoeningen van het UZ Gent maakt deel uit van het Medisch expertisecentrum voor cardiovasculaire weesziekten (MECVW).

In het expertisecentrum werken cardiologen, kindercardiologen, hartchirurgen, radiologen, gynaecologen, genetici en paramedici zoals verpleegkundigen en psychologen. Als u een aangeboren hartaandoening hebt, komt u gedurende uw opvolging mogelijk met verschillende leden in contact.

Taak

Onze belangrijkste taak is om mensen met aangeboren en erfelijke hartaandoeningen zo goed mogelijk te adviseren, te begeleiden en te behandelen. Dat doen we niet alleen op puur medisch vlak, maar ook op het vlak van bijvoorbeeld beroepskeuze, tewerkstelling, sportbeoefening en kinderwens.

Om onze taak te kunnen realiseren, werken de gespecialiseerde (kinder-) cardiologen en verpleegkundigen nauw samen met andere (para-) medici. Zo wordt de zorg zo goed mogelijk op elkaar afgestemd en kunt u rekenen op een optimale behandeling van de aangeboren of erfelijke hartaandoening.

Activiteiten

Wekelijks vindt een interdisciplinaire patiëntenbespreking plaats zodat we een gezamenlijk advies aan de patiënt kunnen geven. Zo weet de patiënt en de familie waar ze aan toe zijn.

We hebben ook een transitieproject ontwikkeld, waarin we de jongeren begeleiden bij de overgang van de zorg in het kinderziekenhuis naar de zorg in het ziekenhuis voor volwassenen. Daarvoor worden maandelijks gezamenlijke transitieconsultaties georganiseerd met de artsen en verpleegkundigen van beide diensten. We organiseren ook jaarlijks activiteiten voor onze adolescenten en jongvolwassen patiënten.

Meer info

Over het transitieproject:

Over kindercardiologie:

Over het Centrum voor volwassenen met aangeboren hartaandoeningen:

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-5-2019 15:20.