Transitie naar volwassen cardiologie

Transitie is de overgang van de ene levensfase naar de andere. Volwassen worden is dus ook een transitie en die heeft gevolgen voor de zorg in het ziekenhuis. De kindercardioloog zal op een bepaald ogenblik de zorg overdragen aan de cardioloog voor volwassenen. Op de afdeling voor volwassen cardiologie wordt van de jongere verwacht dat hij zelfstandig is en een actieve bijdrage levert tijdens de consultatie.

De overgang naar de nieuwe afdeling wordt soms als een grote stap ervaren. De jongere komt in een onbekende omgeving terecht met nieuwe artsen en verpleegkundigen. Om die overgang vlot te laten verlopen, hebben we een zorgprogramma gemaakt: transitie met een hart.

Transitie met een hart

Stap voor stap worden de jongeren met een aangeboren hartaandoening voorbereid op de transitie naar de volwassen afdeling. We begeleiden hen samen met de ouders of verzorgers, want zij moeten hun kind proberen los te laten naarmate het zelfstandiger wordt. Het is niet altijd mogelijk om dit zorgprogramma precies te volgen. We bekijken altijd wat er haalbaar is en proberen zorg op maat te geven.

Het eerste jaar

Het zorgprogramma start normaal gesproken rond de twaalfde verjaardag. De kindercardioloog zal tijdens een langere consultatie met het kind bespreken wat er aan de hand is met zijn hart, welke behandelingen het heeft gekregen en wat het nog mag verwachten.

Het tweede jaar

Deze consultatie staat in het teken van kennismaking met de transitiecoördinator, de verpleegkundig specialist van de volwassen cardiologie. Ze zal uitleg geven over de transitie en alle veranderingen die hierbij komen kijken. Zo zal er gesproken worden over de voorbereiding van een consultatie en een actievere rol voor het kind tijdens de volgende consultaties.

Het derde jaar

De kindercardioloog spreekt de jongere eerst alleen. Op die manier krijgt hij dan de kans om zelf vragen te stellen en actiever te worden tijdens de consultatie. In het tweede deel van de consultatie zijn de ouders of verzorgers weer welkom en worden de belangrijke punten herhaald.

Het vierde jaar

In het eerste deel van de consultatie spreekt de cardioloog opnieuw alleen met de jongere om het vragen stellen te oefenen. In het tweede deel van de consultatie zijn de ouders of verzorgers uiteraard weer welkom en worden de belangrijke punten herhaald. Dan wordt ook besproken of de jongere klaar is voor de overgang naar de afdeling voor volwassenen.

  • Komt de overgang te vroeg, dan wordt de jongere langer opgevolgd door de kindercardioloog.
  • Blijkt de jongere klaar voor de overstap, dan gaat hij de volgende keer naar de cardioloog voor volwassenen. U kunt daarvoor een afspraak maken op de speciale transferpoli via tel. 09 332 50 15.

Het vijfde jaar

De jongere gaat voor het eerst naar de cardioloog voor volwassenen (ingang 12, route 1425). Bij de consultatie zijn normaal gezien ook de kindercardioloog en de transitiecoördinator aanwezig. Uiteraard zijn ook de ouders of verzorgers welkom.

Het zesde jaar

Eerst gaat de jongere opnieuw alleen naar de cardioloog voor volwassenen en stelt actief vragen. De ouders zijn welkom in het tweede deel van de consultatie. U zal ook de transitiecoördinator nog eens ontmoeten. Samen wordt bekeken of het transitieproject afgerond kan worden of verdergezet moet worden.

Meer info

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-5-2019 10:15.