COVID-19 en aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen

Bij de grote meerderheid van de volwassen patiënten met aangeboren hartafwijkingen is er geen verhoogd risico. We raden u daarom aan om zoals iedereen de algemene richtlijnen strikt op te volgen – ze worden regelmatig aangepast: www.info-coronavirus.be.

Consulaties uitgesteld, medicatievoorschriften met de post

Geplande consultaties worden uitgesteld. We bezorgen betrokken patiënten een nieuwe afspraak na 1 juni.

Kijk na of u nog voldoende medicatie heeft. Indien nodig sturen we u voorschriften met de post. Mail uw aanvraag naar chz@uzgent.be.

Verhoogd risico en thuiswerk

Algemeen spreken we van een hoger risico in volgende gevallen: ouder dan 70 jaar, overgewicht, verminderde nierfunctie of chronische longaandoeningen, gekende problemen van de kransslagaders of doorgemaakte hersenthrombose, verhoogde bloeddruk, rokers, suikerziekte, overmatig alcoholgebruik en kanker.

Op dit moment is er geen wetenschappelijk bewijs dat patienten met aangeboren hartafwijkingen een hoger risico lopen. We vermoeden wel een hoger risico bij patienten met:

  • Hartfalen
  • Ritmestoornissen die een behandeling vragen
  • Eenkamerhart (monoventrikel)
  • Verminderde zuurstofsaturatie (cyanose)
  • Verhoogde longdruk (pulmonale hypertensie)
  • Verminderde weerstand (na harttransplantatie, bij velocardiofaciaal syndroom)

We raden die groep patiënten dan ook ten stelligste aan om de algemene richtlijnen strikt op te volgen en zoveel mogelijk thuis te werken. Bespreek de mogelijkheden met uw werkgever en arbeidsgeneesheer. Kun u niet van thuis uit werken, neem dan contact op met uw behandelend arts via chz@uzgent.be.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-3-2020 10:01.