Info voor verwijzers

Ondanks continue inspanningen loopt de wachttijd voor een eerste gesprek bij een psycholoog steeds verder op bij het Centrum voor seksuologie en gender (CSG). Het centrum juicht dan ook toe dat steeds meer psychologen, psychiaters en psychotherapeuten zich bijscholen om samen met transgenderpersonen therapeutisch op pad te gaan.

Intervisie

Heeft een cliënt zich geout en hebt u vragen over hoe u met die boodschap verder aan de slag kan? Overlegt u graag met andere psychotherapeuten over een specifieke situatie die zich voordoet tijdens een genderbevestigende behandeling? Staat u op de zorgkaart van het Transgender Infopunt en wilt u van gedachten wisselen over een eventuele verwijzing naar het CSG?

Sinds enkele jaren komen verschillende therapeuten samen in een intervisiemoment om zulke topics te bespreken. Een vermelding op de zorgkaart is daarvoor geen strikte vereiste. We vragen wel dat u de toestemming van uw cliënt hebt om op die bijeenkomst - uiteraard volledig geanonimiseerd - te worden besproken. Er sluiten namelijk ook genderpsychologen van het CSG aan en daarvan moet uw cliënt op de hoogte zijn.

Samenkomsten intervisiegroep

De intervisiegroep komt elke twee maanden samen, met uitzondering van de zomermaanden. De volgende intervisie vindt plaats per videoconferentie op woensdag 21 april 2021.

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van nieuwe data? Meld u aan op de mailinglijst via centrumsege@uzgent.be

Aan psychotherapeuten die niet vermeld staan op de zorgkaart van het Transgender Infopunt, zal het secretariaat van het CSG vragen om de diploma’s te staven alvorens ze in de mailinglijst op te nemen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12-2-2021 17:05.

Dienst contacteren

09 332 60 23