Tegemoetkomingen

Het Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie Ter Sprake maakt deel uit van de dienst Neus-, keel- en oorheelkunde van het UZ Gent en geniet een ruime wetenschappelijke input vanuit de Universiteit Gent.

De inbedding in het ziekenhuis is een belangrijke troef: het revalidatiecentrum werkt nauw samen met de diensten Neus-, keel- en oorheelkunde en Neurologie en heeft een rechtstreekse lijn met het Kinderrevalidatiecentrum en het Centrum voor ontwikkelingsstoornissen.

Terugbetaling behandeling door de ziekteverzekering

Het Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie Ter Sprake sloot een conventie af met het Riziv. Als u voor een behandeling komt die binnen die conventie valt, dan kunt u een terugbetaling krijgen door het ziekenfonds.

Tijdens het intakegesprek overlopen we met u de voorwaarden. Hebt u recht op een terugbetaling, dan maken we het aanvraagformulier voor het ziekenfonds op. Hebt u geen recht op een tegemoetkoming binnen de conventie, dan bekijken we met u alternatieve mogelijkheden. U krijgt dan achteraf een factuur voor het eerste gesprek.

Tegemoetkomingen van het VAPH

Ons revalidatiecentrum is ook erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het VAPH wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat mensen met een handicap de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

In sommige gevallen geeft het VAPH aan dove en slechthorende mensen tegemoetkomingen voor bijvoorbeeld hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning. De sociaal werker van de dienst Patiëntenbegeleiding zal met u bekijken of u in aanmerking komt voor zo’n tegemoetkoming. Als dat het geval is, stelt onze sociaal werker in samenspraak met hoorcentrum waar u wordt opgevolgd een aanvraag op.

Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie Ter Sprake

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7-3-2019 14:57.

Afspraak maken

09 332 53 64

Locatie

Ingang 68

Route 690

Aanbevolen Info