Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen

Als een kind niet tot spreken komt, moeilijk verstaanbaar is, geen correcte zinnen vormt, moeite heeft om opdrachten te begrijpen, … kan er sprake zijn van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling of zelfs een taalontwikkelingsstoornis.

Een kind dat moeite heeft om taal te begrijpen of zich met taal uit te drukken, kent vaak ook een achterstand op andere ontwikkelingsdomeinen en moeilijkheden op school. Om na te gaan of de taalstoornis al dan niet geïsoleerd voorkomt, moet een multidisciplinair team de verschillende aspecten van de ontwikkeling in kaart brengen.

Intake bij de logopedist en psycholoog of kinesitherapeut

Wanneer een kind zich aanmeldt met een vermoeden van een spraak- en taalontwikkelingsstoornis, plannen we in eerste instantie een intakegesprek bij twee therapeuten van het onderzoeksteam. Op basis van dat gesprek met de ouders en bijkomende informatie van de school, leggen we alle nodige onderzoeken vast.

Naast de spraak- en taalontwikkeling onderzoeken we ook ontwikkelingsdomeinen: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de (psycho)motoriek, de intelligentie, de aandacht en concentratie, het gehoor en de algemene gezondheid van het kind.

Tijdens de onderzoeksfase worden het kind en de ouders dus gezien door een logopedist, psycholoog, kinesitherapeut, audioloog, nko-arts en revalidatiearts.

Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie Ter Sprake

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7-3-2019 12:03.

Afspraak maken

09 332 53 64

Locatie

Ingang 68

Route 690

Aanbevolen Info