Leerstoornissen

Heel wat kinderen kampen met problemen op school door complexe leerstoornissen zoals dyslexie, dysorthografie en dyscalulie.

Leerstoornissen kunnen geïsoleerd voorkomen. Maar ze komen ook vaak voor in combinatie met of als onderdeel van andere stoornissen: aandachtstoornissen met of zonder hyperactiviteit, taalstoornissen, niet-verbale leerstoornissen, psychomotorische stoornissen …

Om na te gaan of de leerstoornis geïsoleerd voorkomt of in combinatie met andere stoornissen, moet een multidisciplinair team niet alleen de leerprestaties in kaart brengen, maar ook alle andere ontwikkelingsaspecten.

Intake bij de logopedist en psycholoog of kinesitherapeut

Wanneer een kind zich aanmeldt met een vermoeden van een leerstoornis, plannen we in eerste instantie een intakegesprek bij de logopedist en psycholoog. Op basis van dat gesprek met de ouders en bijkomende informatie van de school, leggen we alle nodige onderzoeken vast.

Naast de schoolse vaardigheden onderzoeken we ook de andere ontwikkelingsdomeinen: de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de (psycho-) motoriek, de intelligentie, de aandacht en concentratie, het gehoor en de algemene gezondheid van het kind.

Tijdens de onderzoeksfase worden het kind en de ouders dus gezien door een logopedist, een psycholoog, een kinesitherapeut, een audioloog, een nko-arts en een revalidatiearts.

Kind met leerstoornissen

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7-3-2019 12:09.

Afspraak maken

09 332 53 64

Locatie

Ingang 68

Route 690

Aanbevolen Info