Gehoorstoornissen

Matig of ernstig gehoorverlies heeft een belangrijke impact op de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving. Door een verminderd gehoor ondervinden mensen problemen om omgevingsgeluiden te detecteren en lokaliseren, maar ook om spraak te verstaan. Zeker in minder gunstige omstandigheden zoals een lawaaierige omgeving wordt het moeilijk om te begrijpen wat er wordt gezegd.

Een gehoorprobleem heeft gevolgen op het vlak van veiligheid, relaties, schoolse vaardigheden, professionele activiteiten … Bij kinderen kan een gehoorprobleem de spraak- en taalontwikkeling verstoren. In een vergevorderd stadium dreigen mensen met gehoorverlies in een sociaal isolement te geraken.

Behandeling

Als u gehoorproblemen ondervindt, consulteert u in eerste instantie een neus-, keel- en oorarts. Samen met een audioloog brengt de arts de aard en de ernst van uw gehoorverlies in kaart. U krijgt daarna een gepaste behandeling en eventueel gehoorhulpmiddelen zoals een hoorapparaat of implantaat.

Gehoorproblemen vragen ondersteuning, bijvoorbeeld:

  • bij de keuze en het gebruik van hulpmiddelen
  •  bij communicatieproblemen
  •  bij problemen op sociaal-emotioneel vlak

Vanaf een matig gehoorverlies aan beide oren (gemiddeld 40 dB verlies) hebt u recht op multidisciplinaire revalidatie in ons Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie Ter Sprake.

Gehooronderzoek

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7-3-2019 11:38.

Afspraak maken

09 332 53 64

Locatie

Ingang 68

Route 690

Aanbevolen Info