Afspraak maken

Intakegesprek

Als u of uw kind wil worden behandeld in het Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie Ter Sprake, neemt uw verwijzende arts of uzelf contact op met het secretariaat van het centrum. Onze medewerkers vullen dan een aanvraagfiche in en vragen de nodige verslagen op. Op basis daarvan beslissen de therapeuten of u of uw kind in aanmerking komt voor een intakegesprek.

Afhankelijk van de aanmeldingsklacht vindt het verkennende gesprek plaats bij een logopedist, audioloog of psycholoog. Tijdens die intake brengen we uw vraag of klacht zorgvuldig in kaart. De revalidatiearts beslist dan samen met het volledige revalidatieteam of u voor revalidatie in aanmerking komt en of de behandeling al dan niet een multidisciplinaire aanpak vereist.

Komt u in aanmerking voor een behandeling, dan overlopen we met u al tijdens het intakegesprek de mogelijkheden en voorwaarden voor de terugbetaling van de kosten. We leggen ook al meteen een reeks afspraken vast met de verschillende therapeuten. En we plannen een moment voor een eindbespreking.

Als u gehospitaliseerd bent, brengt uw logopedist samen met u de nodige formaliteiten in orde. Uw logopedist is gedurende uw volledige hospitalisatie uw contactpersoon binnen ons revalidatiecentrum.

Contactgegevens

Locatie en aanmelden

Een halfuur voor elke afspraak schrijft u zich met uw elektronische identiteitskaart (e-ID) in via de aanmeldzuilen aan ingang 50. Volg daarna route 690.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7-3-2019 15:15.

Afspraak maken

09 332 53 64

Locatie

Ingang 68

Route 690

Aanbevolen Info