Behandeling en opvolging

Er bestaan verschillende behandelingen voor bot- en wekedelentumoren. Soms stellen we een combinatie van behandelingen voor.

Operatie

OperatieDe UZ-chirurgen hebben veel ervaring met de wegname van bottumoren en wekedelentumoren. Vaak volgt na de wegname van de tumor een reconstructie

Het UZ Gent is gespecialiseerd in complexe reconstructietechnieken zoals de plaatsing van megaprothesen, gebruik van eigen weefsel voor reconstructie (autogreffe) en vrije flapreconstructies. Die ingrepen worden uitgevoerd in samenwerking met de dienst Plastische heelkunde.

Radiotherapie of bestraling

Radiotherapie of bestraling kan zowel vóór een operatie (neo-adjuvant), na een operatie (adjuvant) of bij uitzaaiingen toegepast worden. Of een patiënt voor radiotherapie in aanmerking komt, hangt af van het type tumor en de plaats waar hij zich bevindt.

Systemische therapie

ChemotherapieBij systemische therapie krijgen patiënten een stof toegediend die in de bloedvaten circuleert om alle cellen van het lichaam te bereiken. Bij bottumoren en wekedelentumoren gaat het om chemotherapie of doelgerichte therapie

De behandelingen kunnen zowel oraal als via een injectie toegediend worden. Of een patiënt voor een systemische behandeling in aanmerking komt, hangt af van het type tumor en de plaats waar hij zich bevindt.

Klinische en wetenschappelijke studies

Het UZ Gent heeft een dienst Geneesmiddelenonderzoek die klinische studies (fase I) uitvoert bij gezonde vrijwilligers en bij patiënten. Op de medische diensten vinden ook fase II- en III-studies plaats. De behandelende arts brengt u op de hoogte als u voor een klinische studie in aanmerking komt.

Interventionele technieken

Sommige goedaardige bot- en wekedelentumoren zoals osteoïd osteomen, hemangiomen en aneurysmale beencysten behandelen we in het UZ Gent met interventionele technieken. Die technieken zijn minder ingrijpend dan klassieke operaties. Voor de behandeling van goedaardige bot- en wekedelentumoren worden vooral radiofrequente ablatie, alcoholisatie en embolisatie ingezet.

Tweede advies

Patiënten kunnen ook in het UZ Gent terecht voor een tweede advies of vervolgbehandeling, al dan niet na verwijzing van de behandelende arts. U kunt ons daarvoor contacteren op botenwekedelentumoren@uzgent.be.

Opvolging

Patiënten die in het UZ Gent behandeld worden voor een bot- of wekedelentumor worden ook na de behandeling verder opgevolgd. We besteden daarbij vooral aandacht aan de gevolgen van de behandeling, de re-integratie in de maatschappij en werkhervatting. 

Dit gebeurt in samenwerking met de diensten Fysische geneeskunde, Revalidatie en Kinesitherapie. Ook de langetermijneffecten van chemotherapie volgen we nauwgezet op.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:37.