Aorta-aneurysma​

Wat is een aorta-aneurysma?

Een aorta-aneurysma is een abnormale verwijding of zwelling van de aorta. Die ontstaat wanneer de bloeddruk inwerkt op de verzwakte middenlaag van de aortawand. 

Zodra de aortadiameter (doorsnede) door deze verwijding meer dan twee keer zo groot is als de oorspronkelijke diameter, spreekt men van een aneurysma. Een aneurysma kan geleidelijk groter worden en scheuren (dissectie) of barsten (ruptuur).

Een aneurysma kan zich op elke plaats in de aorta voordoen, maar ook in andere slagaders. De meest voorkomende aneurysma`s bevinden zich in de buikholte (abdominaal aorta-aneurysma - AAA) of in de borstholte (thoracaal aorta-aneurysma - TAA).

Klachten

Het verraderlijke van een aneurysma is dat de patiënt er meestal niets van merkt en dat het per toeval wordt ontdekt. Soms treden wel klachten op zoals:

 • kortademigheid (als het aneurysma tegen de luchtpijp drukt)
 • heesheid (als het aneurysma op de zenuw voor het strottenhoofd drukt)
 • slikproblemen (als het aneurysma tegen de slokdarm duwt)
 • pijn in de rug
 • plotse koude, pijn of gevoelloosheid in voet of been

Oorzaken

Een aneurysma ontstaat door factoren die de elasticiteit en toestand van de aortawand negatief beïnvloeden. Het gaat hierbij om:

 • slagaderverkalking door onder andere een langdurige hoge bloeddruk, roken, suikerziekte of verhoogde cholesterol
 • erfelijke bindweefselaandoeningen zoals het syndroom van Marfan (raadpleeg de folder)
 • (aangeboren) hartafwijkingen zoals een tweeslippige aortaklep (in plaats van een drieslippige)
 • een vernauwing in de aorta (coarctatio aortae - raadpleeg de folder)
 • voortdurende ontstekingen van de bloedvatwand (vasculitis)
 • infectie (bijvoorbeeld salmonella, hiv)

Behandeling

De behandeling hangt af van de vorm, de grootte en locatie van het aneurysma en van de algemene conditie en leeftijd van de patiënt. Een aorta-aneurysma kan behandeld worden:

Nazorg na chirurgie

De duur van de opname en het herstel zijn afhankelijk van de operatie. Na de ingreep wordt het functioneren van uw organen (hart, longen, nieren, ruggenmerg enz.) zorgvuldig gecontroleerd. Om de pijn en de bloeddruk onder controle te houden, krijgt u verschillende medicijnen. In de acute fase gebeurt dat via een infuus. Zodra het beter gaat, wordt overgeschakeld op pillen.

Welk type operatie u ook ondergaat, levenslange opvolging door de diensten Thoracale en vasculaire heelkunde, Hartchirurgie of Cardiologie blijft in elk geval aangewezen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:37.