​​Immunotherapie

Wat betekent immunotherapie?

Immunotherapie wordt ook desensibilisatie of hyposensibilisatie genoemd. Het is een behandelingsvorm voor patiënten met n​eus- en oogsymptomen, die veroorzaakt worden door graspollen, boompollen (beiden beter gekend onder de naam hooikoorts) of huisstofmijt. Immunotherapie bestaat ook voor patiënten met een allergie aan bijen en wespen.
Immunotherapie is gericht op de oorzaak van de ziekte met de kans deze te genezen. Immunotherapie is een behandeling die ingrijpt in het werkingsmechanisme van een allergische aandoening. Het behandelen van een allergie met immunotherapie heeft als doel de allergische klachten te doen afnemen of zelfs geheel te laten verdwijnen en uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Welke soorten immunotherapie zijn er?

Er bestaan verschillende vormen van immunotherapie: subcutane en sublinguale immunotherapie.

Bij subcutane immunotherapie worden er injecties toegediend in de bovenarm. Die injecties worden 16 maal (4 maanden) wekelijks toegediend, waarbij de dosis van het toegediende allergeen wekelijks wordt verhoogd. Dit noemt men de instelfase. Hierdoor kan de patiënt na 16 weken een grote hoeveelheid van het allergeen verdragen. Na de instelfase worden de injecties maandelijks gegeven gedurende 3 jaar. Dat is dan de onderhoudsfase. In samenspraak met de behandelende arts kan gekozen worden om het grootste deel van de injecties (4 op 5) tijdens de onderhoudsfase door de huistarts te laten uitvoeren.

Bij sublinguale immunotherapie wordt het allergeen ingenomen onder de tong in de vorm van druppels of comprimés. De instelfase is daarbij korter waardoor het slechts in de eerste week noodzakelijk is de druppeltjes of comprimés in te nemen onder toezicht van een arts. Nadien kan dat thuis gebeuren. Het is wel noodzakelijk om af en toe op controle te komen om zo de symptomen te evalueren.

Wat met de bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerking van immunotherapie is vermoeidheid. Die komt soms voor na de eerste behandelingen. De injectieplaats kan ook lichtjes jeuken, zoals na een allergietest. Heel zelden ziet men een algemene huiduitslag of een piepende ademhaling. Beide zijn gemakkelijk te behandelen met respectievelijk antihistamininca tabletten en een astmapuffer. Omwille van deze mogelijke bijwerkingen worden preventief een antihistaminicum en een puffer voorgeschreven, die enkel worden ingenomen/gebruikt als zich nevenwerkingen voordoen. Vergeet echter niet steeds een arts te consulteren bij het vermoeden van een bijwerking van de behandeling.

Kan immunotherapie gevaarlijk zijn?

Het risico op ernstige reacties, zoals een bloeddrukdaling, shock of hartstilstand is uitermate gering, zeker wanneer de procedure uitgevoerd wordt in een gespecialiseerd ziekenhuis waar getraind personeel en kwaliteitsvolle vaccins aanwezig zijn. Om deze zeldzame maar ernstige allergische reactie op te vangen moet de patiënt minstens 30 minuten na de injectie onder toezicht van een arts blijven

Hoe effectief is immunotherapie?

De behandeling is zeker effectief. De meeste patiënten vertonen een verlichting van de symptomen na 6 tot 8 maanden therapie. Algemeen verbetert meer dan 80% van de patiënten na 1 jaar behandeling. Dat aantal verhoogt nog na 2 tot 3 jaar behandeling.

Hoelang kan men een positief effect verwachten?

Het langdurig effect van de behandeling verschilt van persoon tot persoon, maar in het algemeen komen de symptomen minder vaak terug naarmate de duur van de therapie langer is. In een recente studie waarbij patiënten gedurende 3 jaar behandeld werden met immunotherapie voor graspollen, werd 3 jaar na het beëindigen van de therapie nog steeds een belangrijke verbetering gezien.

Wordt immunotherapie aangeraden aan alle hooikoortspatiënten?

Immunotherapie wordt voornamelijk aangeraden aan patiënten die onvoldoende baat hebben bij het innemen van antiallergische medicatie, zoals antihistaminica en neussprays. Met andere woorden, immunotherapie is de laatste stap in de behandeling van seizoengebonden en niet-seizoengebonden allergische rhinitis.

Zijn er contra-indicaties voor immunotherapie?

De belangrijkste contra-indicatie is astma, die gedurende het ganse jaar behandeld moet worden. Bij milde vormen van astma is immunotherapie wel mogelijk.

Kan andere medicatie worden genomen bovenop de injecties?

Ja, de enige uitzondering zijn beta-blokkers. Die worden gebruikt voor hoge bloeddruk en sommige hartaandoeningen. Wanneer u nieuwe medicatie inneemt gedurende de behandeling moet u steeds de behandelende arts daarvan van op de hoogte brengen.

Wat mag niet op de dag van de injectie?

Intense sportbeoefening, sauna, een warm bad en overmatig alcoholgebruik moeten vermeden worden op de dag van de injectie. Die omstandigheden kunnen absorptie van het vaccin versnellen en aanleiding geven tot bijwerkingen.

Wat bij ziekte?

Bent u verkouden, voelt u zich griepachtig, bent u onlangs ziek geweest of gevaccineerd, dan moet de behandeling minstends één week uitgesteld worden. Gelieve in deze omstandigheden de allergie-eenheid te verwittigen, tel. 09 332 67 08.

Wat bij zwan​gerschap?

Het wordt afgeraden om de immunotherapie op te starten gedurende de zwangerschap. Eenmaal de onderhoudsdosis bereikt is, mag de kuur eventueel wel voortgezet worden in samenspraak met de behandelende arts en gynaecoloog.

 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:37.