Slideshow: in de kijker


Contacteer ons via tel. 09 332 67 08 of allergie@uzgent.be

Lees meer


Contacteer ons op tel. 09 332 67 08 of allergie@uzgent.be

Lees meer


Contacteer ons op tel. 09 332 67 08 of allergie@uzgent.be

Lees meer


Contacteer ons via tel. 09 332 67 08 of allergie@uzgent.be

Lees meer


Contacteer ons via tel. 09 332 67 08 of allergie@uzgent.be

Lees meer

Astma

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen, die veroorzaakt wordt door een ontsteking van de luchtwegen en aanleiding geeft tot klachten van hoesten en kortademigheid. Zeker als deze klachten ook 's nachts optreden, dient aan astma gedacht te worden. Patiënten met astma vertonen overgevoelige luchtwegen, waardoor ze op allerlei prikkels (zoals inspanning,sigarettenrook, mistig weer, schommelingen van temperatuur, sterke geuren …) reageren met een vernauwingvan de luchtwegen en dus kortademigheid.

Symptomen

  • Piepende ademhaling
  • Kortademigheid
  • Wisselend
  • Uitgelokt door prikkels (zoals inspanning)
  • Hoest
  • Slijm: geringe hoeveelheden, helder, taai

Meestal wisselende symptomen die vaak 's nachts of 's ochtends vroeg optreden.

De ontsteking van de luchtwegen bij astma is vaak het gevolg van allergie, bijvoorbeeld ten opzichte van huisstofmijt, pollen (van grassen of bomen) of dieren (o.a. katten en honden). In België hebben ongeveer 15 procent van de kinderen en 8 procent van de volwassenen astma. De meeste patiënten met astma zijn gelukkig goed onder controle, dankzij de nodige hygiënische maatregelen (vermijden van blootstelling aan sigarettenrook en aan allergenen zoals huisstofmijt) en dankzij medicatie. Deze medicatie wordt vaak via de luchtwegen toegediend (dus via inhalatie door gebruik van puffers met drijfgas, of van droogpoederinhalatoren zonder drijfgas).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:06.