​Allergienetwerk studiecentrum

Missie

Door het uitvoeren van fase 1, 2 en 3 klinische studies van hoge kwaliteit, in overeenstemming met de vereiste wet- en regelgeving, draagt het Allergienetwerk Studiecentrum bij tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Klinische studies

Klinische studies zijn studies die worden uitgevoerd door wetenschappelijke instellingen zoals universitaire ziekenhuizen om de effecten van experimentele producten of innovatieve behandelmethoden te onderzoeken. In grote lijnen kunnen die proeven worden onderverdeeld in drie categorieën: fase 1, 2 en 3. De meeste studies die in het Allergienetwerk studiecentrum worden uitgevoerd, zijn gerandomiseerde, dubbelblinde en placebogecontroleerde fase 1, 2 en 3 studies. Lees ​meer

Doelgroep en methodologie

Het Allergienetwerk studiecentrum coördineert en realiseert klinisch onderzoek rond rhinologie (klachten van neus en/of neusbijholten, bv. chronische rhinosinusitis, neuspoliepen, enzovoort) en allergie (bv. pollen, huisstofmijt, enzovoort).​

pollen.jpg huisstofmijt.jpg 

​Het Allergienetwerk studiecentrum voert een breed scala van klinische studies uit. Een deel daarvan wordt gecategoriseerd als immunotherapie. Daarbij wordt een ziekte of allergie behandeld door een bepaalde immuniteitsrespons op te wekken, te versterken of te onderdrukken. De actieve middelen van immunotherapie worden immunomodulatoren genoemd. Het betreft een divers gamma van recombinante, synthetische en natuurlijke preparaten.

Neuspoliep_ok.jpg

 In het geval van een chronische ontsteking van het neusslijmvlies (neuspoliepen) worden vaak nieuwe behandelingen ontwikkeld. Die behandelingen blokkeren de specifieke hulpstoffen die bij een ontsteking geproduceerd worden. De studies hieromtrent hebben hun nut reeds bewezen. Patiënten met een bepaalde allergie worden gedesensibiliseerd of immuun gemaakt voor een bepaalde stof, door het allergeen (een extract ervan of kunstmatig gemaakt allergeendeeltje) in een lage dosis toe te dienen. Daardoor krijgt het immuunsysteem een boost, waardoor de kans vergroot dat het zich herstelt.

Team

Het team van het Allergienetwerk studiecentrum bestaat uit meerdere hoofdonderzoekers, assistent onderzoekers, een studiecoördinator, een studieverpleegkundige en een studieassistent/administrator. Alle teamleden zijn bevoegd voor het onderzoek dat ze uitvoeren en worden volgens de meest recente Good Clinical Practice Guidelines getraind om klinische proeven uit te voeren.

Meer info?

Hier vindt u de teamlede​n met contactinfo en het organigram van het Allergienetwerk studiecentrum

Publicaties

Bekijk hier de publicaties ​van het Allergienetwerk studiecentrum

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14-7-2020 16:29.