Op raadpleging

Alle raadplegingen zijn op afspraak. Ze vinden plaats in de polikliniek BAS. 

Alle raadplegingen van Algemene en hepatobiliaire heelkunde gebeuren door erkende chirurgen en stafleden. Patiënten met een complexe problematiek bespreken we, indien nodig, op de wekelijkse multidisciplinaire stafvergaderingen.

Op de gespecialiseerde raadplegingen - de gezamenlijke poli voor patiënten met hepatocellulair carcinoom bijvoorbeeld - ziet de patiënt ook andere experten zoals oncologen, radiotherapeuten, verpleegkundig consulenten, diëtisten en psychologen. Op die manier willen we alle patiënten zo snel mogelijk helpen.

Enkele belangrijke afspraken

  • Vermeld duidelijk voor welke aandoening of ziekte u een afspraak maakt.
  • Vermeld ook duidelijk waarvoor u een afspraak maakt: een eerste consultatie,  onderzoeksresultaten bespreken, een opvolgingsconsultatie of een tweede opinie.
  • Wordt u doorverwezen door een arts van een ander ziekenhuis, geef dan meteen ook de naam van de arts door.
  • Komt u voor een tweede opinie? Gelieve dan eerder genomen medische beelden en alle andere recente en nuttige informatie mee te brengen. Liever nog ontvangen we uw dossier vooraf via polibas.afspraken@uzgent.be.
  • Bij een eenvoudige problematiek formuleren we onmiddellijk een tweede opinie. Is de problematiek complex, dan bespreken we uw dossier op het wekelijks multidisciplinair overleg.
  • Via mail of telefonisch verstrekken we geen advies.

Naar de raadpleging

U bereikt de polikliniek BAS via ingang 12.

  • Voor u naar de raapleging gaat, moet u zich aanmelden aan de aanmeldzuil op het gelijkvloers. Hou daarvoor uw e-ID bij de hand.
  • Nadien volgt u route 1325 naar de poli BAS (4de verdieping). Daar meldt u zich opnieuw aan bij de rode balie.
  • De baliemedewerker zal u naar de juiste wachtzaal verwijzen.
  • De arts komt u daar ophalen.

Poli BAS

Uw gezondheidsgegevens delen

Het UZ Gent is aangesloten bij het Collaboratief Zorgplatform (CoZo). Dankzij CoZo kunnen de zorgverleners die u behandelen uw gezondheidsgegevens elektronisch met elkaar delen, snel en via een beveiligde verbinding. Dat gebeurt alleen met uw toestemming en met respect voor uw rechten als patiënt.

Ga voor meer informatie naar de website van CoZo.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 9-8-2019 11:45.

Afspraak maken

09 332 95 00

Locatie

Ingang 12

Route 1325

Aanbevolen info