​Centrum voor menselijk lichaamsmateriaal - Weefselbank

Diensthoofd: prof. dr. Hilde Beele

Een bank voor menselijk lichaamsmateriaal is de georganiseerde structuur binnen een ziekenhuis die weefsels en cellen van menselijke oorsprong wegneemt, test, bewerkt en distribueert (inclusief in- en uitvoer). Deze weefsels en cellen (ook greffes genoemd) worden nadien getransplanteerd bij patiënten.

De Weefselbank van het Universitair Ziekenhuis Gent werd in het begin van de jaren '90 opgericht en groepeert volgende, door de minister van Volksgezondheid erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal:

 • bank voor hoornvlies- (cornea) en scleragreffes
 • bank voor bot- en peesgreffes (muskuloskeletale greffes)
 • bank voor amnionmembraangreffes
 • bank voor huidcelculturen (keratinocyten)
 • bank voor gehoorsbeentjes (tympano-ossiculaire greffes)
 • bank voor bloedvaten (vasculaire greffes)

Concreet houdt de Weefselbank zich bezig met:

 • Donorrekrutering: Het aanmelden van donoren en de coördinatie van de prelevatie gebeurt door de transplantcoördinatoren die dag en nacht volgens een wachtsysteem werken.
 • Wegnemen of preleveren van weefsels en cellen: De weefsels worden afgenomen bij levende of overleden donoren, rekening houdend met de wetgeving daaromtrent, en met respect voor de donor. De weefsels worden zowel gepreleveerd in het eigen ziekenhuis als in andere ziekenhuizen. De prelevatie gebeurt door daartoe opgeleide personen (artsen in samenwerking met verpleegkundigen).
 • Eventuele verwerking van weefsels en cellen tot gebruiksklare greffes.
 • Kwaliteitscontrole bij de donoren en de greffes: Alle beschikbare informatie over de donoren wordt nagekeken en geëvalueerd. Op basis van die gegevens wordt de donor al dan niet vrijgegeven. De kwaliteit van greffes wordt volgens vastgelegde criteria bepaald. De greffes worden grondig gecontroleerd op de aanwezigheid van ziektekiemen, zodat het risico op overdracht van ziekte tot een minimum wordt beperkt.
 • Bewaren van greffes (bot- en peesgreffes, bloedvaten, ...)
 • De distributie van greffes: De Weefselbank levert greffes af in het eigen ziekenhuis en in andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland, op rechtstreekse vraag van een arts of via bemiddeling van een andere weefselbank, voor implantatie bij patiënten die nood hebben aan een bepaald type greffe.

Daarnaast zorgt de Weefselbank ook voor de administratieve opvolging (informatie over donoren, greffes en acceptoren bijhouden, medische en financiële jaarverslagen opstellen, ...).

De Weefselbank heeft weinig rechtstreekse contacten met patiënten, maar via de behandelende arts is er informatieoverdracht over de ontvanger en het geboekte resultaat na implantatie. Voor een aantal weefsels (o.a.corneagreffes) bestaat er een opvolgingsprogramma, waarbij de getransplanteerde patiënten ook op lange termijn nauwgezet opgevolgd worden.

Naast bovenstaande activiteiten speelt de Weefselbank ook een rol in het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek rond tissue banking.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:37.

Dienst contacteren

09 332 43 87

Locatie

Ingang 71 (gebouw P3)

Route 724