Meerlingenstudies

Hier vindt u de lopende studies.   

Lees meer over het belang van meerlingenstudies en raadpleeg de wetenschappelijke publicaties

Rol van epigenetica bij de groei van tweelingen van conceptie tot volwassenheid

De Universiteit Maastricht wil in samenwerking met het Fonds TWINS nagaan of er een verschil is in epigenetica tussen eeneiige tweelingen die na de bevruchting heel vroeg gesplitst zijn en eeneiige tweelingen die pas op dag 4 of later gesplitst zijn

Wat is epigenetica?

Epigenetica is letterlijk vertaald 'bijkomend bij het DNA'. Het zijn veranderingen in het erfelijk materiaal, zónder verandering in de DNA-volgorde. Epigenetische veranderingen zijn markeringen die genen kunnen aan- en uitschakelen, een soort extra controlelaag bovenop het DNA. Verschillen tussen eeneiige tweelingen ontstaan door verschillen in epigenetica en niet door verschillen in hun DNA. Want de DNA-volgorde van een eeneiige tweeling is identiek.

Hoe verloopt de studie?

De epigeneticastudie maakt gebruik van reeds verzamelde data van het Oost-Vlaams Meerlingenregister bij de geboorte. U hoeft dus zelf niets te doen.

Bij de geboorte zijn medische gegevens verzameld zoals het geslacht, de zwangerschapsduur en het geboortegewicht. De placenta is onderzocht, het aantal vruchtvliezen is genoteerd en er is bepaald of de tweeling eeneiig of twee-eiig is.

Ook een klein stukje placenta is bewaard gebleven. Dat placentabiopt gebruiken we nu om de epigenetische verschillen binnen het tweelingpaar bij de geboorte aan te tonen via DNA-onderzoek.

We verzamelen ook nieuwe informatie via een vragenlijst (30 min.) en een speekselstaal op volwassen leeftijd. Daarvoor vragen we uw medewerking. De vragenlijst kunt u thuis online invullen en voor het speekselstaal sturen we u een afnamekit op.

Wie kan deelnemen?

In totaal zullen 240 willekeurig geselecteerde eeneiige tweelingen of 120 tweelingparen deelnemen aan deze studie. Omdat we naar verschillen binnen het tweelingpaar willen kijken, zullen we alleen de data kunnen analyseren als beide tweelingen bereid zijn om mee te doen.

Contact

Invloed van de omgeving op roetdeeltjes in placentaweefsel tijdens de zwangerschap

Het Oost-Vlaams Meerlingregister en het Centrum voor Milieukunde aan de universiteit van Hasselt werken al jaren nauw samen. Studies hebben aangetoond dat een goede luchtkwaliteit een gunstig effect heeft op pasgeborenen en mogelijks ook op de gezondheid in het latere leven. We willen nu nagaan wat de invloed is van de leefomgeving tijdens de zwangerschap, meer specifiek van verkeer rond de woning, op het aantal roetdeeltjes in placentaweefsel en op het onderliggende biologische mechanisme. 

Hoe verloopt de studie

We vragen u een korte vragenlijst in te vullen. Dat neemt maximaal 5 minuten in beslag. We vragen naar uw rookgedrag en waar u gewoond hebt tijdens de zwangerschap. Op basis van uw woonhistoriek kunnen we nagaan of de tweeling is opgegroeid in een omgeving met veel groen of veel verkeer. Uiteraard behandelen we uw antwoorden en contactgegevens vertrouwelijk. 

Hoe meten we roetdeeltjes in placentaweefsel?

Naast de vragenlijst voeren we ook bijkomend onderzoek uit op de verzamelde placentastalen. Een nieuwe methode ontwikkeld aan de universiteit van Hasselt maakt het mogelijk om via een labelvrije beeldvormingstechniek roetdeeltjes te detecteren. Daarbij worden femtoseconde laserpulsen gefocust op het placentaweefsel wat maakt dat de koolstofdeeltjes die zich daarin bevinden oplichten (witlicht uitzenden) waardoor ze gedetecteerd kunnen worden.

Wie kan deelnemen?

We zoeken 250 moeders van tweelingen die willen deelnemen waarvan de kinderen geboren zijn tussen 1970 en 2020. Deelname aan de studie is volledig vrijwillig en u kunt op elk moment stoppen.

Contact


De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-4-2021 10:07.