Meerlingenstudies

Invloed van omgeving en stress op de neurobiologische ontwikkeling (vervolgstudie)

In oktober 2016 is het Oost-Vlaams Meerlingenregister, in samenwerking met de Universiteit Gent en Universiteit Hasselt, gestart met een onderzoek over het belang van de omgeving rondom de woning en de stress tijdens de zwangerschap voor de ontwikkeling van intelligentie en gedrag.

Wij zijn op zoek naar moeders die een vragenlijst hebben ingevuld over gedrag of moeders waarvan de kinderen (tweelingen en drielingen) deelnamen aan de IQ-studie.

In 1994 en 1995 kregen ouders van 6 tot 16-jarige tweelingen een uitgebreide vragenlijst in de brievenbus. In deze vragenlijst waren een groot aantal gedragsbeschrijvingen opgesomd, waarbij de ouders de keuze konden maken of het kenmerk al dan niet van toepassing was voor hun kinderen. De ouders van 760 tweelingen vulden deze vragenlijst in. In de periode 1997-1999 had een grootschalig onderzoek plaats, gericht op het meten van intelligentie. Meer dan 700 Oost-Vlaamse tweelingen en drielingen (1450 kinderen) tussen de 8 en de 15 jaar namen hier aan deel.

Dankzij de grote respons konden we die onderzoeken succesvol afronden.

Vragenlijst

We vragen u een korte vragenlijst in te vullen. Dat neemt maximaal 10 minuten in beslag. Deelname is vrijwillig en u kunt op elk moment stoppen. U kan de vragenlijst opvragen via onderstaande contactgegevens. 

We vragen of u rookt, waar u woont/gewoond heeft en of u stress had tijdens de zwangerschap. Op basis van uw woonhistoriek kunnen we nagaan of de meerling is opgegroeid in een omgeving met veel groen of veel verkeer. Uiteraard behandelen we uw antwoorden en contactgegevens vertrouwelijk.

Bedankt voor uw deelname, namens prof. dr. Catherine Derom, prof. dr. Evert Thiery, prof. dr. Tim Nawrot en prof. dr. Steven Weyers.  

Contact

Dr. Esmée Bijnens, tel. 0477 23 68 81 | E-mail: esmee.bijnens@uhasselt.be
Universiteit Hasselt | Campus Diepenbeek Agoralaan Gebouw D | B-3590 Diepenbeek

De Twinsscan-studie

In april 2010 zijn we gestart met een onderzoek naar hoe mensen hun directe omgeving ervaren en welke verschillen daarbij belangrijk zijn:

  • Wie ervaart veel beloning in het dagelijks leven? Maakt hen dat extra weerbaar tegen psychische problemen?
  • Wat gebeurt er precies bij mensen die veel (of weinig) dingen als persoonlijk belangrijk ervaren?
  • Welke rol spelen genen, epigenetische verschillen (activiteit van genen) en individuele ervaringen daarbij?

Raadpleeg voor meer info de studiewebsite.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 29-10-2019 17:24.