​Vrouwenkliniek

Met de drie afdelingen van de Vrouwenkliniek bieden we hoogstaande tweede- en derdelijnszorg. Dat doen we efficiënt en met veel empathie. We hebben daarbij niet alleen oog voor de patiënt, maar ook voor haar directe omgeving en voor de samenleving.

We luisteren aandachtig naar onze patiënten en willen hen helder informeren en goed begeleiden. Ze beslissen mee hoe hun zorgtraject eruit zal zien. Respect voor het individu, pluralisme en diversiteit dragen we hoog in het vaandel.

De Vrouwenkliniek zet daarnaast in op een goede samenwerking met andere ziekenhuizen en hulpverleners (huisartsen, zelfstandige vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen, kinesisten...). Als universitair centrum investeren we ook veel in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

  
  
Beschrijving
  
  
  
  
GynaecologieGynaecologie
GynaecologieIn paginanavigatie
VerloskundeVerloskunde
VerloskundeIn paginanavigatie
Reproductieve geneeskundeReproductieve geneeskunde
Reproductieve geneeskundeIn paginanavigatie
Oost-Vlaams MeerlingenregisterOost-Vlaams Meerlingenregister
Oost-Vlaams MeerlingenregisterIn paginanavigatie
Lopende studiesLopende studies
Lopende studiesIn paginanavigatie
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14-2-2019 15:09.