Lopende studies

Klinische studie bij vrouwen met matige tot ernstige pijn ten gevolge van endometriose

Voor deze studie (Spirit 1) zijn we op zoek naar vrouwen die matige tot ernstige endometriose geassocieerde pijn hebben tijdens de menstruaties, waarbij endometriose chirurgisch vastgesteld is. Gedurende deze studie wordt een combinatie therapie (Relugolix + hormonen) getest die oraal ingenomen wordt. De werkzaamheid van dit Relugolix is reeds getest bij vrouwen met pijn die geassocieerd werd met endometriose. In deze studie willen we de werkzaamheid van het geneesmiddel in combinatie met oestrogeen en progesteron nagaan.

Wie komt in aanmerking?

Vrouwen tussen de 18 en 50 jaar oud die:

 • in goede gezondheid zijn
 • geen gynaecologische ingreep ondergingen in de laatste 3 maand en geen gepland hebben in de komende maanden
 • niet zwanger zijn
 • geen kinderwens hebben tijdens het verloop van de studie
 • bereid zijn om tijdens de studie niet-hormonale contraceptie te nemen (dus geen pil of spiraal)

Duur studie

30 weken met min. 9 bezoeken aan het ziekenhuis. Aan het eind van de studie is er de mogelijkheid om de studiemedicatie opnieuw 28 weken te gebruiken.

Vergoeding

35 euro met een uitrijkaartje per studiebezoek

Contact

Neem voor meer informatie over deze studie contact op met het studieteam van de afdeling Gynaecologie via tel. 09 332 07 58 of gynobs.studies@uzgent.be 

Klinische studie bij vrouwen die gecontroleerde eierstokstimulatie ondergaan (000289)

We zoeken vrouwen of koppels met gediagnosticeerde onvruchtbaarheid om deel te nemen aan een klinisch onderzoek. Het doel van de studie is om de doeltreffendheid en veiligheid te onderzoeken van FE999302, samen toegediend met REKOVELLE, een goedgekeurde FSH-behandeling. FE999302 kan de kwaliteit van de verkregen eicellen verbeteren en zo een grotere kans op een zwangerschap geven dan de standaardbehandeling.

Wie komt in aanmerking?

We zoeken vrouwen die

 • premenopauzaal zijn, tussen 30 en 42 jaar
 • in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
 • gediagnosticeerd zijn met eileider gerelateerde onvruchtbaarheid, onverklaarde onvruchtbaarheid, endometriose in stadium I/II of vrouwen van wie de partner gediagnosticeerd is met mannelijke factor gerelateerde onvruchtbaarheid - voor minstens 1 jaar op een leeftijd van 30 tot 34 jaar, of voor 6 maanden voor wie 35 jaar of ouder is (niet van toepassing in geval van eileider- of ernstige mannelijke factor gerelateerde onvruchtbaarheid)
 • een regelmatige menstruatiecyclus van 24-35 dagen hebben
 • een body mass index (BMI) hebben tussen 17,5 en 32,0 kg/m2

Wie aan de studie deelneemt, zal geregeld een bezoek aan het ziekenhuis moeten brengen tijdens de stimulatie om onderzoeksgeneesmiddelen toe te dienen en voor evaluatie van de respons op de behandeling.

Contact

Neem voor meer informatie over deze studie contact op met het studieteam via tel. 09 332 49 03 of arg.studies@uzgent.be


Baarmoedertransplantatie

De Vrouwenkliniek en het Transplantatiecentrum van het UZ Gent maken zich op voor de eerste baarmoedertransplantatie en zijn gestart met de screening van kandidaten.

Wie komt in aanmerking?

Belgische vrouwen geboren zonder baarmoeder (het zogenoemde syndroom van Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser of MRKH) die:

 • jonger zijn dan 36 jaar
 • in goede gezondheid verkeren
 • geen chronische ziekte of chirurgische voorgeschiedenis hebben.

Vrouwen bij wie de baarmoeder om medische redenen is verwijderd, komen op dit moment nog niet in aanmerking voor een baarmoedertransplantatie in ons centrum.

Contact

Vrouwen die willen deelnemen aan de screening kunnen contact opnemen met Isabelle Stuyver, tel. 09 332 50 60.
U kunt ook een afspraak maken met de hoofdonderzoeker, prof. dr. Steven Weyers, tel. 09 332 37 83.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-11-2018 11:18.