Lopende studies

Klinische studie bij vrouwen die Esmya® (gaan) innemen

Alle vrouwen die Esmya® voorgeschreven krijgen als behandeling van een vleesboom (myoom) in de baarmoeder, kunnen deelnemen aan deze studie. De studie is een observationele studie, wat betekent dat u naast de medische procedures die deel uitmaken van uw standaardzorg geen extra procedures hoeft te ondergaan. Het doel van dit onderzoek is om de veiligheid van de behandeling met Esmya® op lange termijn te beoordelen, met name de endometriale veiligheid en de huidige voorschrijf- en behandelpatronen van Esmya®. Het endometrium is een deel van de baarmoeder, namelijk het baarmoederslijmvlies.

Wie komt in aanmerking

Alle vrouwen die:

 • van reproductieve leeftijd zijn
 • min. 2 behandelcycli met Esmya® plannen
 • geen Esmya® voorgeschreven krijgen als voorbereiding op een ingreep of als behandeling van verminderde vruchtbaarheid
 • geen zwangerschapswens hebben binnen de 12 maanden na de start van de behandeling en geen borstvoeding geven

Duur studie

5 jaar

Vergoeding

Parkeerticket per studiebezoek aan het ziekenhuis

Contact

Neem voor meer informatie over deze studie contact op met het studieteam van de afdeling Gynaecologie via tel. 09 332 07 58 of gynobs.studies@uzgent.be

Klinische studie bij vrouwen die willen bijdragen aan het onderzoek naar Alzheimer

Deze studie onderzoekt het metabolisme van amyloïd in de hersenen en hoe het evolueert tijdens de menopauze. Amyloïd is een eiwitfragment dat een belangrijke rol speelt bij de groei van zenuwcellen en het herstellen van schade aan deze cellen. Een verhoogde vorming en verminderde afbraak van amyloïd kan de geleiding van de zenuwen beschadigen, wat de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer versnelt. Hormonen of anti-hormonen kunnen de afbraak of aanmaak van het amyloïd veranderen. Deze studie zal ons helpen om beter te begrijpen welke invloed vrouwelijke hormonen (oestrogeen en progesteron – als behandeling van menopauzale klachten) of anti-hormonen (als behandeling van borstkanker) hebben op het metabolisme van amyloïd.

Wie komt in aanmerking?

Vrouwen tussen 40 en 65 jaar die:

 • menopauzale klachten hebben waarvoor je substitutie wil nemen OF menopauzale klachten hebben als gevolg van de inname van anti-hormonen voor de behandeling van borstkanker
 • geen te hoge bloeddruk hebben
 • geen afwijkende schildklierfunctie hebben

Duur studie

6 maanden met in het totaal 2 bezoeken aan het ziekenhuis. De studiebezoeken gaan door op het moment van een routineconsultatie. Tijdens elk bezoek wordt er bloed geprikt en worden er enkele vragenlijsten afgenomen.

Vergoeding

Parkeerticket per studiebezoek aan het ziekenhuis.

Contact

Neem voor meer informatie over deze studie contact op met het studieteam van de afdeling Gynaecologie via tel. 09 332 07 58 of gynobs.studies@uzgent.be

Klinische studie bij vrouwen met menopauzale klachten door hormonale medicatie voor de behandeling van borstkanker of door de menopauze

In deze studie willen we nagaan of opvliegers als gevolg van de hormonale behandeling van borstkanker of als gevolg van de menopauze verminderen na inname van het voedingssupplement PCC-100 (PCC-100 is geen geneesmiddel). Momenteel is er voor de groep patiënten met een voorgeschiedenis van borstkanker geen behandeling voorhanden om het aantal opvliegers te verminderen. Deze studie kan op dat vlak een belangrijke bijdrage leveren.

Wie komt in aanmerking

Vrouwen tussen de 50 en 65 jaar die:

 • last hebben van ernstige opvliegers;
 • OFWEL een voorgeschiedenis hebben van borstkanker en sinds min. 4 weken aromatase-inhibitoren of tamoxifen nemen OFWEL geen voorgeschiedenis van borstkanker hebben en in goede gezondheid zijn;
 • geen menstruatie gedurende min. 6 opeenvolgende maanden in combinatie met een bloedonderzoek dat wijst op menopauze OF geen menstruatie gedurende min. 12 opeenvolgende maanden of wegname van beide eierstokken min. 6 weken geleden;
 • geen depressie of posttraumatische stressstoornis gehad in de laatste 2 jaar. Het gebruik van antidepressiva moet kort voor de studie gestopt worden.

Duur studie

11 à 13 weken met in het totaal 3 à 4 bezoeken aan het ziekenhuis.

Vergoeding

Gratis voedingssupplement + parkeerticket per bezoek aan het ziekenhuis

Contact

Neem voor meer informatie over deze studie contact op met het studieteam van de afdeling Gynaecologie via tel. 09 332 07 58 of gynobs.studies@uzgent.be

Klinische studie bij vrouwen met matige tot ernstige pijn ten gevolge van endometriose

Voor deze studie (Spirit 1) zijn we op zoek naar vrouwen die matige tot ernstige endometriose geassocieerde pijn hebben tijdens de menstruaties, waarbij endometriose chirurgisch vastgesteld is. Gedurende deze studie wordt een combinatie therapie (Relugolix + hormonen) getest die oraal ingenomen wordt. De werkzaamheid van dit Relugolix is reeds getest bij vrouwen met pijn die geassocieerd werd met endometriose. In deze studie willen we de werkzaamheid van het geneesmiddel in combinatie met oestrogeen en progesteron nagaan.

Wie komt in aanmerking?

Vrouwen tussen de 18 en 50 jaar oud die:

 • in goede gezondheid zijn
 • geen gynaecologische ingreep ondergingen in de laatste 3 maand en geen gepland hebben in de komende maanden
 • niet zwanger zijn
 • geen kinderwens hebben tijdens het verloop van de studie
 • bereid zijn om tijdens de studie niet-hormonale contraceptie te nemen (dus geen pil of spiraal)

Duur studie

30 weken met min. 9 bezoeken aan het ziekenhuis. Aan het eind van de studie is er de mogelijkheid om de studiemedicatie opnieuw 28 weken te gebruiken.

Vergoeding

35 euro met een uitrijkaartje per studiebezoek

Contact

Neem voor meer informatie over deze studie contact op met het studieteam van de afdeling Gynaecologie via tel. 09 332 07 58 of gynobs.studies@uzgent.be 

Klinische studie bij vrouwen die gecontroleerde eierstokstimulatie ondergaan (000289)

We zoeken vrouwen of koppels met gediagnosticeerde onvruchtbaarheid om deel te nemen aan een klinisch onderzoek. Het doel van de studie is om de doeltreffendheid en veiligheid te onderzoeken van FE999302, samen toegediend met REKOVELLE, een goedgekeurde FSH-behandeling. FE999302 kan de kwaliteit van de verkregen eicellen verbeteren en zo een grotere kans op een zwangerschap geven dan de standaardbehandeling.

Wie komt in aanmerking?

We zoeken vrouwen die

 • premenopauzaal zijn, tussen 30 en 42 jaar
 • in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
 • gediagnosticeerd zijn met eileider gerelateerde onvruchtbaarheid, onverklaarde onvruchtbaarheid, endometriose in stadium I/II of vrouwen van wie de partner gediagnosticeerd is met mannelijke factor gerelateerde onvruchtbaarheid - voor minstens 1 jaar op een leeftijd van 30 tot 34 jaar, of voor 6 maanden voor wie 35 jaar of ouder is (niet van toepassing in geval van eileider- of ernstige mannelijke factor gerelateerde onvruchtbaarheid)
 • een regelmatige menstruatiecyclus van 24-35 dagen hebben
 • een body mass index (BMI) hebben tussen 17,5 en 32,0 kg/m2

Wie aan de studie deelneemt, zal geregeld een bezoek aan het ziekenhuis moeten brengen tijdens de stimulatie om onderzoeksgeneesmiddelen toe te dienen en voor evaluatie van de respons op de behandeling.

Contact

Neem voor meer informatie over deze studie contact op met het studieteam via tel. 09 332 49 03 of arg.studies@uzgent.be


Baarmoedertransplantatie

De Vrouwenkliniek en het Transplantatiecentrum van het UZ Gent maken zich op voor de eerste baarmoedertransplantatie en zijn gestart met de screening van kandidaten.

Wie komt in aanmerking?

Belgische vrouwen geboren zonder baarmoeder (het zogenoemde syndroom van Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser of MRKH) die:

 • jonger zijn dan 36 jaar
 • in goede gezondheid verkeren
 • geen chronische ziekte of chirurgische voorgeschiedenis hebben.

Vrouwen bij wie de baarmoeder om medische redenen is verwijderd, komen op dit moment nog niet in aanmerking voor een baarmoedertransplantatie in ons centrum.

Contact

Vrouwen die willen deelnemen aan de screening kunnen contact opnemen met Isabelle Stuyver, tel. 09 332 50 60.
U kunt ook een afspraak maken met de hoofdonderzoeker, prof. dr. Steven Weyers, tel. 09 332 37 83.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 29-1-2019 16:21.