Behandelingen voor prostaatkanker

Bij de behandeling van prostaatkanker staat u als patiënt centraal. We streven ernaar om u de best mogelijke zorg te bieden.

Op het multidisciplinair oncologisch consult – waar zowel urologen, radiotherapeuten, medisch oncologen, radiologen, pathologen en eventueel uw huisarts aan deelnemen – worden alle gegevens bij elkaar gelegd. De artsen overleggen samen en komen tot een besluit over de behandeling(en) waarvoor u in aanmerking komt. Hun advies wordt u meegedeeld tijdens een consult met uw behandelend uroloog, doorgaans op de prostaatkliniek.

Volgens internationale richtlijnen

Elke behandeling heeft nadelen of nevenwerkingen. Hoe die nevenwerkingen opwegen tegen de voordelen van de behandeling, zal mee bepalen welke therapie u – in overleg met uw arts en naaste(n) – uiteindelijk zult kiezen.

Voor de behandeling van prostaatkanker zijn er internationale aanbevelingen, afhankelijk van de PSA, het tumorstadium en de Gleasonscore. Deze drie factoren bepalen de prognose, dus de uitspraak over het vermoedelijke verloop van de prostaatkanker. Die prognose is sterk individueel. Daarom kan enkel uw behandelende arts een prognose stellen.

Curatief of palliatief

Het doel van de behandeling kan curatief of palliatief zijn. Een curatieve behandeling wil u volledig genezen. Na de behandeling zal wel nog regelmatig een controle van de PSA nodig zijn. Een palliatieve behandeling wil de kanker zo lang mogelijk tegenhouden, maar daardoor zal de kanker niet genezen.

Als na een curatieve behandeling een lokaal herval van de ziekte vastgesteld wordt, wil dat zeggen dat er nog tumorcellen actief zijn ter hoogte van de prostaat of de plaats waar de prostaat zat. In dat geval kan uw arts een salvage (of 'reddings-') behandeling voorstellen, met het doel u alsnog volledig te genezen. Bij alle behandelingen, zowel de curatieve als de palliatieve, willen wij uw levenskwaliteit zo veel mogelijk bewaren.

Soorten behandelingen

Hieronder vindt u korte algemene informatie over de verschillende behandelingsmethoden voor prostaatkanker. Uw behandelend uroloog, radiotherapeut of medisch oncoloog geeft u graag aanvullende uitleg over de behandeling en de mogelijke nevenwerkingen.

Als u zelf een keuze moet maken, kan deze informatie u helpen om de voor- en de nadelen van de behandeling(en) voor u persoonlijk af te wegen. Hebt u nog vragen, dan kunt u een bijkomende afspraak maken bij uw arts of verpleegkundige .

Actieve opvolging

Actief opvolgen heeft als doel de ontwikkeling van de prostaatkanker van nabij te monitoren en op die manier nevenwerkingen van een actieve behandeling te vermijden, tot het moment dat een actieve behandeling echt noodzakelijk wordt.

Lees meer

Inwendige bestraling (brachytherapie)

Bij de inwendige bestraling of brachytherapie worden kleine radioactieve zaadjes in het prostaatweefsel gebracht. De zaadjes zorgen ervoor dat de prostaat van binnenuit bestraald wordt. Op die manier worden de cellen in de prostaat en de tumorcellen vernietigd.

Lees meer

Prostaatwegname (radicale prostatectomie)

Een volledige wegname van de prostaat (radicale prostatectomie) betekent dat de prostaat en de zaadblaasjes operatief worden verwijderd. Indien u een verhoogde kans hebt dat de tumor uitzaait naar de lymfeklieren worden ook de lymfeklieren die in de omgeving van de prostaat liggen verwijderd. Dat gebeurt tijdens dezelfde ingreep.

Voor de ingreep bestaan verschillende operatietechnieken. Tegenwoordig gebeurt de ingreep door middel van een kijkoperatie, geassisteerd door een robot.

Na de operatie worden de prostaat en lymfeklieren grondig onderzocht. Dat geeft de uroloog nog meer zekerheid over het soort tumor, de uitgebreidheid en de agressiviteit van de kanker. Ook de snijranden en de zaadblaasjes worden onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen. Als de snijranden positief zijn en/of zaadblaasjes ingenomen zijn, wil dit zeggen dat er zich nog kankercellen in het lichaam kunnen bevinden. In dat geval wordt een onmiddellijke aanvullende uitwendige bestraling aangeraden.

Voor prostaatwegname kan ook worden gekozen indien na uitwendige bestraling van de prostaat zou blijken dat er toch nog prostaatkankercellen actief zijn. In dat geval wordt de kans op nevenwerkingen door de ingreep wel groter.

Lees meer

Uitwendige bestraling (externe radiotherapie)

Bij uitwendige bestraling wordt de prostaat door een bestralingstoestel buiten het lichaam bestraald. Dat gebeurt met een hoge, maar gerichte dosis: de te bestralen plaats wordt nauwkeurig bepaald en de omliggende zones worden afgeschermd. Enkele weken lang wordt de prostaat zo dagelijks bestraald, telkens voor een korte periode. De cellen in de prostaat en de tumorcellen worden op deze manier stukgemaakt.

Voor de behandeling van prostaatkanker met agressieve groeikenmerken kan het zijn dat vooraf een lymfeklierwegname wordt aangeraden en dat de uitwendige bestraling gecombineerd wordt met hormoontherapie. De radiotherapeut zal bij elke patiënt individueel beoordelen of hij al dan niet baat heeft van bijkomende hormoontherapie. De hormoontherapie wordt gedurende minimum 6 maanden tot 2 jaar gegeven.

Hebt u een verhoogde kans op uitzaaiing van de tumor naar de lymfeklieren, dan worden de lymfeklieren die in de omgeving van de prostaat liggen operatief verwijderd (lymfadenectomie). Deze operatie gebeurt enkele weken voor de bestraling. Met de ingreep wil men nagaan of de prostaattumor uitgezaaid is naar de lymfeklieren. Als dat zo is, worden naast de prostaat ook de lymfeklieren bestraald.

Als na een prostaatoperatie blijkt dat de snijranden positief en/of de zaadblaasjes ingenomen zijn of als de tumor toch is uitgezaaid naar de lymfeklieren, dan kan onmiddellijke postoperatieve uitwendige bestraling worden toegepast, met genezing als doel. Ook als het PSA na radicale prostatectomie stijgt, kan uitwendige bestraling aangewezen zijn om de kans op genezing te verhogen.

In een palliatieve behandeling kan bij uitzaaiingen naar de lymfeklieren of het bot uitwendige bestraling helpen om de ziekte te controleren of de pijn te verlichten.

Lees meer

Antihormonale behandeling

De prostaatcellen – en ook de prostaatkankercellen – zijn afhankelijk van het geslachtshormoon testosteron om te kunnen groeien, functioneren en in aantal toe te nemen. Testosteron veroorzaakt dus zelf geen prostaatkanker, maar zorgt ervoor dat de prostaatkankercellen kunnen overleven. Hormoontherapie verhindert dat de teelballen testosteron aanmaken ('castratie').

Lees meer

Chemotherapie

Chemotherapie is een algemene behandeling. Met celdodende medicatie worden tumorcellen vernietigd of in hun groei vertraagd. In de behandeling van prostaatkanker wordt chemotherapie gezien als een palliatieve behandeling, die wordt opgestart als de hormoontherapie is uitgewerkt.

Als chemotherapie aangewezen is, wordt u doorverwezen naar de dienst Medische Oncologie. Na een gesprek over de chemotherapie en de bijwerkingen wordt een afspraak voor de behandeling ingepland.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:31.

Dienst contacteren

Tel. 09 332 22 76

Afspraak maken

09 332 22 76

Locatie

Ingang 71 (gebouw P3)

Verdieping 0