​Lymfeklierwegname

De lymfeklieren zijn verzamelpunten van witte bloedcellen die instaan voor de weerbaarheid van het lichaam (lymfocyten). Lymfe is weefselvocht dat door de lymfeklieren wordt gefilterd. Via de lymfevaten komt de lymfe in de lymfeklier terecht (zie afbeelding).

In de lymfeklier bestrijden de lymfocyten de vreemde stoffen die de lymfe meevoert. Daarbij gaat de lymfeklier zwellen. Meestal gaat het om een infectie. Is er echter kanker vastgesteld in de prostaat, dan denkt uw arts bij zo'n zwelling aan een uitzaaiing van de kanker. Kankercellen gaan immers meestal uitzaaien naar de dichtstbijzijnde lymfeklieren.

Lymfevatenstelsel
Fig.1: lymfevatenstelsel
(overgenomen uit Wikipedia)

Bij een pelviene lymfadenectomie worden de lymfeklieren in de onderbuik weggenomen. Uw arts zal de lymfeklieren verwijderen en ze laten onderzoeken in een labo. Dat onderzoek is belangrijk om te weten of de lymfeklieren al dan niet zijn ingenomen door kwaadaardige cellen. Zijn de lymfeklieren aangetast, dan wordt u een bijkomende behandeling voorgesteld.

Wanneer de arts de lymfeklieren in de onderbuik wegneemt, kunt u daar tijdelijk last van hebben. Uw benen, penis, balzak kunnen gezwollen zijn. De lymfe wordt moeizamer afgevoerd omdat de lymfevaten beschadigd zijn en de lymfeklieren werden weggenomen. Uiteindelijk zal uw lichaam ervoor zorgen dat de lymfe uit uw benen gefilterd wordt door de overige lymfeklieren.

Praktisch

Meestal wordt de ingreep gedaan via een (robotgeassisteerde) kijkoperatie, dat wil zeggen via een vijftal kleine insnedes in de onderbuik. Een kijkoperatie kan doorgaans in dagopname worden uitgevoerd. Dat betekent dat u nog dezelfde dag weer naar huis kunt. Via de wonde van een insnede blijft er na de ingreep tijdelijk een drain achter, om overtollig bloed en wondvocht af te voeren.

Bij bepaalde types prostaatkanker zal tijdens en na de radiotherapie ook hormoontherapie worden toegediend. Bij ontslag krijgt u daarvoor de nodige voorschriften en attesten van uw uroloog. De hormoonbehandeling bestaat uit twee medicijnen: anti-androgenen en LHRH-agonisten.

Zodra u  uit het ziekenhuis ontslagen bent, kunt u antiandrogenen (Casodex®) nemen. U neemt dagelijks één pil tot het doosje leeg is (ongeveer 1 maand). Daarna stopt u deze medicatie.

De LHRH-agonist (Zoladex®, Decapeptyl® of Depo-Eligard®) is een inspuiting die u maandelijks, driemaandelijks of zesmaandelijks zult krijgen. U haalt de spuit bij de apotheker en brengt ze mee naar uw volgende afspraak bij de uroloog. De uroloog zal u het medicijn toedienen.

Opvolging

Tijdens de controleafspraak op de polikliniek Urologie zal de uroloog u het resultaat van het labonderzoek van de weggenomen lymfeklieren meedelen. De uroloog zal ook de wonde van de ingreep inspecteren en vragen of u nog ongemakken ondervindt.

Als het lab de lymfeklieren negatief bevonden heeft, wil dat zeggen dat de lymfeklieren die de uroloog heeft weggenomen vrij zijn van tumorcellen. Alleen de prostaat zal dan nog worden behandeld, door middel van externe radiotherapie.

Als de lymfeklieren positief zijn, werden kankercellen in de lymfeklieren aangetroffen. In dat geval zullen ook de lymfeklieren worden bestraald.

Nadat u van de ingreep bent hersteld, hebt u een verkennend gesprek met de radiotherapeut. U maakt dan afspraken om de te bestralen velden in te tekenen en voor de bestralingstherapie zelf.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:31.

Dienst contacteren

Tel. 09 332 22 76

Afspraak maken

09 332 22 76

Locatie

Ingang 71 (gebouw P3)

Verdieping 0