Actieve opvolging prostaatkanker

Actief opvolgen heeft als doel de ontwikkeling van de prostaatkanker van nabij te monitoren en op die manier nevenwerkingen van een actieve behandeling te vermijden, tot het moment dat een actieve behandeling echt noodzakelijk wordt.

Prostaatkanker is vaak een traaggroeiende en weinig agressieve kanker. Driemaandelijks tot halfjaarlijks controleert de arts de PSA en doet dan ook een rectaal toucher. Eventueel worden nog andere onderzoeken van de prostaat gedaan (MRI prostaat, prostaatbiopsie). Bij aanwijzingen van toegenomen tumoragressiviteit kan alsnog een actieve behandeling worden opgestart, met optimale genezingskans. Soms zal de prostaat zelfs helemaal niet actief behandeld moeten worden, zodat er ook geen sprake is van nevenwerkingen door de behandeling.

Praktisch

Uw arts heeft zorgvuldig overwogen of u in aanmerking komt voor actief opvolgen. Daarbij houdt de arts rekening met de tumorkenmerken, de resultaten van de onderzoeken, uw leeftijd en uw algemene gezondheidstoestand. Actief opvolgen is enkel raadzaam bij kleine en weinig agressieve prostaatkankers. We weten dat die in veel gevallen nooit verder tot ontwikkeling komen en dus ook niet leiden tot klachten of sterfte. De beslissing om u niet meteen actief te behandelen is dus weloverwogen. Het is aangetoond dat wanneer bij kleine en weinig agressieve prostaatkankers niet onmiddellijk een actieve behandeling wordt opgestart, dat de kansen op genezing zeker niet verslechtert.

Wanneer de tumor echter evolueert, zal de arts u alsnog een behandeling voorstellen die u moet genezen. Het kan best dat uw prostaattumor nooit actief behandeld hoeft te worden. U hebt dan ook geen last van mogelijke nevenwerkingen op het vlak van plassen, stoelgang en seksualiteit. Als u na verloop van tijd toch liever een actieve behandeling krijgt, dan kunt u dat bespreken met uw arts.

Bij actieve opvolging is het van groot belang dat u gedisciplineerd naar alle voorgestelde opvolgconsultaties komt.

Nevenwerkingen

Op lichamelijk vlak ondervindt u geen nevenwerkingen van actief opvolgen.

Invloed op seksualiteit

Uw seksualiteit zal niet veranderen tijdens het actief opvolgen. De mededeling dat u kanker hebt en de bijbehorende emoties zoals angst of verdriet kunnen er wel voor zorgen dat u minder interesse hebt in seks of dat u erectieproblemen hebt.

Invloed op het dagelijkse leven

U ondervindt geen invloed van actief opvolgen op uw dagelijkse leven. De diagnose van prostaatkanker kan wel blijvende angst en onzekerheid met zich meebrengen.

Opvolging

De opvolgconsultaties zijn de hoeksteen van de actieve opvolging. Die opvolgconsultaties kunnen zowel bij de huisarts als bij de uroloog of radiotherapeut gebeuren.

In het eerste jaar zal de arts u elke drie maand terugzien ter controle van het PSA en om een rectaal onderzoek uit te voeren. Mocht het PSA snel oplopen of mocht het rectaal onderzoek nieuwe bevindingen opleveren, dan kan dat leiden tot bijkomende onderzoeken of een vervroegde prostaatbiopsie.

Na een jaar ondergaat u een nieuwe prostaatbiopsie. Als dat geen aanwijzingen van toegenomen tumoragressiviteit oplevert, zullen de controles vanaf dan zesmaandelijks gebeuren, met een prostaatbiopsie om de drie jaar. Bij snelle PSA-stijging of wijzigingen in het rectaal onderzoek kan de beslissing tot prostaatbiopsie worden vervroegd.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-7-2020 11:43.

Dienst contacteren

Tel. 09 332 22 76

Afspraak maken

09 332 22 76

Locatie

Ingang 71 (gebouw P3)

Verdieping 0