Turnerkliniek

Medische opvolging van jongvolwassenen met het syndroom van Turner

Wat is het syndroom van Turner?

De Amerikaanse endocrinoloog Turner beschreef het syndroom als eerste in 1938. Bij het syndroom van Turner ontbreekt een X-chromosoom volledig of gedeeltelijk. Het syndroom treft één op 2500 pasgeboren meisjes.

Meisjes en volwassen vrouwen met het syndroom van Turner hebben een hoger risico op bepaalde gezondheidsproblemen, zoals een verstoorde groei, puberteitsontwikkeling en fertiliteit. Ze hebben ook een verhoogde kans op aangeboren of verworven afwijkingen aan hart- en bloedvaten, nieraandoeningen en problemen met schildklier, gehoor en zicht. Het syndroom van Turner heeft bovendien een impact op het psychosociaal functioneren. Dat kan zich uiten in leerproblemen, beperktere sociale vaardigheden, verwerkingsproblemen en andere emotionele problemen.

Waarom ga je het best naar een Turnerkliniek?

Heel wat patiënten met het syndroom van Turner hebben op jongvolwassen leeftijd al gezondheidsrisico's of -problemen die een medische opvolging vereisen door verschillende specialisten. Vandaag bepaalt elke volwassen patiënte zelf of ze zich al dan niet laat opvolgen en moet ze de afspraken daartoe zelf maken.

Bijna een kwart van de jongvolwassenen met het syndroom van Turner blijkt geen gespecialiseerde medische opvolging meer te krijgen nadat de behandeling met groeihormoon en de opvolging in de kinderkliniek zijn gestopt. Zowel in België als in het buitenland hebben specialisten evenwel vastgesteld dat een aantal medische verwikkelingen vermeden kunnen worden met een aangepaste levensstijl en een gepaste medische opvolging.

De Turnerkliniek van het UZ Gent biedt een optimale diagnose en opvolging van de mogelijke gezondheidsrisico's of -problemen bij het syndroom van Turner. Die opvolging en adviesgeving over een gezonde levensstijl gebeurt voortaan gecoördineerd.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:31.

Aanbevolen Info