​Wetenschappelijk onderzoek naar het syndroom van Turner

De multidisciplinaire Turnerkliniek doet aan wetenschappelijk onderzoek naar het syndroom van Turner. De focus ligt op:

  • Het vergroten van de bestaande expertise over de opvolging en behandeling van vastgestelde hart, gehoor- en vruchtbaarheidsproblemen.
  • Het aanleggen van een gegevensbank over de gezondheidsstatus na het stoppen van een groeihormoonbehandeling.
  • De deelname aan het International Turner Syndrome Aortic Dissection Registry en de Nordinet Turner Syndrome-databank.
  • Actieve participatie aan Europese wetenschappelijke initiatieven ter bevordering van de kennis en behandelingsmogelijkheden van meisjes en vrouwen met het syndroom van Turner.
  • Wetenschappelijke ondersteuning bieden aan bestaande zelfhulpgroepen.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-7-2020 12:29.

Aanbevolen Info