Slideshow: in de kijker


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Elke dinsdag om 20.35 uur op VIER

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Intekenen voor Gerodent

Eerste stap: noden en verwachtingen peilen

Bent u geïnteresseerd om met de hulp van Gerodent de mondgezondheid in uw woonzorgcentrum te optimaliseren, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Tijdens een eerste kennismakingsmoment zitten we bij voorkeur samen met een afgevaardigde van het bestuur, de directeur, de CRA, de hoofdverpleegkundige of zorgcoördinator van het woonzorgcentrum. Dat is nodig om de noden en verwachtingen te bespreken en een goede basis te leggen voor een vlotte en open samenwerking.

Nadien kan een samenwerkingsakkoord ondertekend worden.

Tweede stap: mondzorgprotocol implementeren

Dit is het preventieve luik van het project. Daarbij gaat de aandacht naar de dagelijkse mondhygiëne, want alleen met een goede dagelijkse mondhygiëne is de stap naar curatieve mondzorg door Gerodent zinvol. Goede preventie kan een hele uitdaging zijn, en de medewerkers van Gerodent zorgen voor de nodige begeleiding. Ze leiden het verzorgend personeel op, voorzien in standaardformulieren voor het opstellen van een individueel mondzorgplan voor elke bewoner en bieden individuele begeleiding bij problemen.  

In een participatief model zorgen we voor een mondzorgprotocol op maat van uw woonzorgcentrum.

Derde stap: mobiele, curatieve mondzorg

Eens het mondzorgprotocol routinematig wordt toegepast, zullen ook de behandelnoden onder de bewoners duidelijk worden. Daarvoor kan de gerodentmobiel langskomen. Met de mobiele tandartsenpraktijk doen we dan curatieve mondzorg bij bewoners die geen eigen tandarts meer hebben of die in overleg met de eigen tandarts aan ons worden toevertrouwd.

Daarbij blijven we steeds oog hebben voor problemen die de zorgverleners ondervinden bij de dagelijkse mondzorg volgens het mondhygiëneprotocol.

Screening

Indien mogelijk voeren wij graag een screening uit bij alle bewoners. Dat geeft ons een duidelijk beeld van de behandelachterstand bij de bewoners en zorgt ervoor dat we niets over het hoofd zien. 

Het is de bedoeling dat er een intense samenwerking tot stand komt tussen de medewerkers van gerodent, de directie, CRA en zorgcoördinatoren, het verzorgend personeel en de bewoners van het woonzorgcentrum (en hun familie). Daarin staan een goede communicatie en participatie centraal.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:29.

Dienst contacteren

09 332 40 51

Afspraak maken

09 332 40 51

Locatie

Ingang 25 (gebouw P8)

Verdieping 0