Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Onderzoek​

Uitgangspunt van het project is de vergrijzing van de Belgische bevolking en de vergrijzing binnen de vergrijzing. Door een eerder kleine toename van het totale bevolkingscijfer en een grote toename van het aantal personen ouder dan 65 jaar neemt het aantal ouderen in de bevolking van België zowel absoluut als relatief toe (vergrijzing). In 2014 waren er 11.150.516 inwoners in België waarvan 2.779.061 (25) ouder dan 60 jaar. Men verwacht dat het aandeel 60-plussers tot 2050 zal stijgen tot 31.43 %.

Een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Maatschappelijke Tandheelkunde van de UGent (o.l.v. prof. dr. Luc De Visschere) heeft aangetoond dat de mondzorg in woonzorgcentra voor ouderen ontoereikend is. Belemmerende factoren zijn onder meer het ontbreken van een gestructureerde aanpak voor het implementeren van mondzorg in de dagelijkse zorg, onvoldoende kennis en vaardigheden bij verpleegkundigen en zorgkundigen om mondzorg uit te voeren en onvoldoende professionele ondersteuning door tandartsen.

Verdere onderzoeksthema’s die zullen worden uitgewerkt binnen de onderzoekslijn Gerodontologie focussen op het ontwikkelen en valideren van een ‘oral health index’ voor kwetsbare ouderen:

  • inschatten van de behandelachterstand en de invloed van Gerodent op het reduceren van de behandelachterstand;
  • opmaak van behandelconcepten voor kwaliteitsvol, eenvoudig en goed te onderhouden prothetisch herstel;
  • behandeling van halitose door mechanische en chemische reiniging;
  • behandelconcepten voor het behandelen van wortelcariës;
  • invloed van medicatie op de speekselproductie;
  • impact van het project Gerodent op de kennis en attitude van de zorgverleners;
  • … 
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:29.

Dienst contacteren

09 332 40 51

Afspraak maken

09 332 40 51

Locatie

Ingang 25 (gebouw P8)

Verdieping 0