Gerodent​

Duurzame, mobiele mondzorg voor kwetsbare ouderen

Omdat een goede mondzorg ook bij ouderen belangrijk is, trekken tandartsen van Gerodent met een mobiele tandartspraktijk naar woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen. Ze verlenen er preventieve en curatieve mondzorg.

Het project werd op 1 september 2010 opgestart, na een onderzoek uitgevoerd door de Maatschappelijke Tandheelkunde en op vraag van de intramurale sector. De aanpak van het Gerodent-team blijkt bijzonder succesvol en de vraag vanuit de woonzorgcentra is groot.

Opzet

Het Gerodent-project heeft als opzet:

  • mondproblemen bij kwetsbare ouderen vroegtijdig opsporen
  • de behandelbehoeften bij bewoners van woonzorgcentra in kaart brengen en een mondzorgtraject opstellen voor elke kwetsbare oudere
  • vorming en navorming organiseren voor de zorgverleners in de woonzorgcentra, van gezondheidsvoorlichting over mondhygiëne tot hoe mondzorg zich verhoudt tot de algemene gezondheid
  • informatie verzamelen op basis waarvan een voorstel kan worden uitgewerkt voor de financiering van dergelijke dienstverlening voor ouderen in woonzorgcentra, en op termijn voor ouderen in de thuiszorg.

Over het project

Gerodent is een project van de Kliniek voor Tand-, mond- en kaakziekten van het UZ Gent (diensthoofd prof. dr. De Pauw). De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, en de gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen, Myriam Vanlerberghe zijn peter en meter van het project.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:31.