​Patiëntenintake

​Contact Algemene diagnose

Prof. dr. Luc De Visschere, Luc.DeVisschere@UGent.be
Tel.: 09 332 40 51
Raadpleging op maandagnamiddag, woensdag- en vrijdagvoormiddag

Stafleden

 • Prof. dr. Luc De Visschere
 • Tandarts Sven Clybouw

Algemene diagnose

De Algemene diagnose is een klinische eenheid binnen de dienst Tand-, mond- en kaakziekten (ingang 25 , route 250 (polikliniek 8)) waar patiënten terechtkunnen met diverse problemen op het vlak van mondzorg.

Mondaandoeningen of -problemen worden in de eerste lijn vastgesteld (gediagnosticeerd) en afhankelijk van de aandoening of het mondproblemen wordt de patiënt doorverwezen voor verdere behandeling. Bij eenvoudige problematiek wordt de patiënt gericht doorverwezen naar de verschillende noodzakelijke disciplines van de Kliniek voor Tand-, Mond- en Kaakziekten. Uitgebreidere problematiek wordt in samenspraak met verschillende tandartsen/artsen gediagnosticeerd. Daarbij worden verschillende behandelstrategieën geanalyseerd met als doel de patiënt een globaal behandelplan en -traject voor te stelen.

De coördinatie van alle mondzorg gebeurt door prof. dr. Luc De Visschere en tandarts Sven Clybouw.

Doel

De Algemene diagnose heeft tot doel de patiënt zo vlug mogelijk een behandelplan en -traject voor te stellen voor zijn of haar mondprobleem.

De patiënt wordt met respect voor de vrije keuze doorverwezen naar de verschillende behandelafdelingen (restauratieve, prothetische tandheelkunde, parodontologie en stomatologie en orthodontie, kaakgewrichts- en slaapproblematiek, angstige patiënt, …).

Wie kan er terecht?

In principe komen enkel patiënten voor eerstelijnszorg in aanmerking. Dat kunnen zowel ambulante als gehospitaliseerde patiënten zijn.

De eenheid is bedoeld voor patiënten die voor het eerst naar de Kliniek voor Tand-, Mond- en Kaakziekten komen, van wie het laatste bezoek aan de kliniek langer dan twee jaar geleden plaatsvond en die behoren tot onderstaande doelgroepen:

1/ Patiënten met een eenvoudig tandheelkundig probleem

 • Nood aan een nieuwe gebitsprothese
 • Chronische pijn die niet onmiddellijk behandeld moet worden
 • Aandoening van het mondslijmvlies
 • Loskomende tanden …

Zijn het behandelplan en -traject snel duidelijk, dan wordt de patiënt doorverwezen naar de juiste afdeling(en).

2/ Patiënten met een algemeen (uitgebreid) tandheelkundig probleem die in de Kliniek voor Tand-, mond- en kaakziekten willen behandeld worden
Deze patiënten worden door de betrokken disciplines samen behandeld (multidisciplinair). Daarvoor wordt een patiëntenbespreking georganiseerd door het kliniekhoofd met als doel een globaal behandelplan en -traject op te stellen.

3/ Patiënten die een tweede opinie (second opinion) wensen
Deze patiënten brengen het best alle recente en nuttige gegevens mee zoals o.a. röntgenfoto's. Bij een eenvoudige problematiek wordt onmiddellijk een tweede opinie geformuleerd. In het geval van complexe problematiek wordt voor de patiënt een patiëntenbespreking georganiseerd door het kliniekhoofd om zo een gefundeerd advies op te kunnen stellen.

De patiënt heeft de vrije keuze om de behandeling in de Kliniek voor Tand-, mond- en kaakziekten te laten uitvoeren.

Voor wie is Algemene Diagnose NIET bedoeld?

1/ Patiënten met een acuut mond- of tandprobleem

 • Afgebroken tand
 • Uitgevallen vulling
 • Gebroken gebitsprothese
 • Acute hevige pijn
 • Losgekomen kroon

Deze patiënten kunnen rechtstreeks bij de juiste afdeling een afspraak maken.

2/ Patiënten met een verwijsbrief voor een specifieke discipline of een specifieke professor
Deze patiënt kunnen rechtstreeks een afspraak maken bij een van de afdelingen van de Kliniek voor Tand-, mond- en kaakziekten:

 • Restauratieve tandheelkunde (plaatsen van vullingen, herstellen van gebroken natuurlijke gebitselementen
 • Esthetische tandheelkunde, direct en indirect vast prothetisch herstel op natuurlijke tanden,…,  
 • Endodontologie (behandelen van wortelkanalen)
 • Parodontologie/implantologie (tandvlees- en kaakbotbehandelingen, plaatsen van implantaten)
 • Uitneembare prothetische tandheelkunde (vervaardigen van vals gebit)
 • Orthodontie (rechten van de tanden)
 • Kaakgewrichtsproblematiek
 • Slaapproblematiek

 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:31.