Orthodontische behandelingen

Orthodontische behandelingen gebeuren meestal na verwijzing door de huistandarts maar kunnen ook op initiatief van de patiënt plaatsvinden.

Raadpleging

Alle behandelingen vinden plaats op afspraak, telkens op woensdag tussen 13.30 en 18u. Gelieve u vooraf in te schrijven aan de balie Aanmelden en inschrijven op het gelijkvloers van ingang 12 of ingang 50.

Voor de behandeling

Een assistent evalueert of de patiënt in aanmerking komt voor een orthodontische behandeling en bekijkt wat het geschikte behandelmoment is. Indien nodig wordt een aanvraag voor het ziekenfonds ingevuld. Er volgt een eerste bespreking. Indien uit het eerste consult blijkt dat een orthodontische behandeling aangewezen is, volgt een aanvullend onderzoek. Daarbij worden:orthodontische behandeling.jpg

  • twee röntgenfoto's genomen voor een overzicht van alle gebitselementen en een profielfoto
  • afdrukken genomen van het gebit om een gebitsmodel uit gips te vervaardigen
  • digitale foto's genomen van het gebit en het aangezicht

De behandelende assistent gebruikt de foto's en modellen om een uitgebreide studie van de mondtoestand voor de behandeling te maken. De verzamelde gegevens worden bestudeerd en besproken op een overleg van de stafleden van de vakgroep Orthodontie, onder leiding van prof. dr. Guy De Pauw.

Diagnose en behandelplan

Enkele weken na het aanvullend onderzoek worden de definitieve diagnose en het behandelplan met de patiënt (en de ouders) besproken, net als de behandeltijd en financiele implicaties. De patiënt kan daarop reageren en vragen stellen. Als de patiënt akkoord gaat kan de behandeling worden opgestart.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-7-2020 16:58.