Bijzondere tandheelkunde

Team

  • Prof. dr. Luc Marks
  • Tandarts Isabelle Descamps
  • Dr. Carla Fernandez-Rojas
  • Tandarts Hanne Backaert
  • Tandarts Inès Phlypo
  • Tandarts Hilde Wintgens

Maken ook deel uit van het centrum:

Wie kan er terecht?  

Patiënten met een mentale beperking of een syndroom
Voor deze patiënten wordt tandheelkundige zorg verleend binnen een aangepaste setting. Daarbij zijn geen leeftijdsgrenzen vastgelegd zodat de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft. Doorgaans wordt de zorg verstrekt in de normale tandartsstoel. De behandeling kan verstrekt worden onder sedatie of narcose. In het laatste geval werken we samen met het Chrirugisch Dagcentrum van het UZ Gent.

Angstige volwassenen
Angst blijft voor veel patiënten een belangrijke hindernis bij het tandartsbezoek. Doorgaans wordt de zorg verstrekt in de normale tandartsstoel, maar de aanpak is afgestemd op angstige patiënten. De behandeling kan plaatsvinden onder sedatie of narcose. In het laatste geval werken we samen met het Chrirugisch Dagcentrum van het UZ Gent.

Medisch gecompromiteerde volwassenen
Patiënten met complexe tandheelkundige situaties die speciale aandacht vragen voor complicaties kunnnen ook in het UZ Gent terecht voor tandheelkundige zorg. Doorgaans wordt de zorg verstrekt in de normale tandartsstoel. De behandeling kan verstrekt worden onder sedatie of narcose. In het laatste geval werken we samen met het Chrirugisch Dagcentrum van het UZ Gent.

Samenwerking

Bijzondere tandheelkunde werkt samen met o.a.:

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:31.