Over de dienst Reumatologie

De dienst Reumatologie richt zich op de diagnose, behandeling en preventie van niet-traumatische aandoeningen van het bewegingsstelsel, zoals ontstekingen van het gewrichtskapsel of artritis, osteoartritis of artrose, systeemziekten en osteoporose.

Patiëntenzorg

Op onze dienst staat patiëntenzorg centraal, maar we besteden ook veel aandacht aan onderzoek en innovatie, onderwijs en dienstverlening.

Binnen de dienst bestaat een lange traditie van innovatieve patiëntenzorg. Daarin spelen we zowel nationaal als internationaal een voortrekkersrol. We maken deel uit van de European League Against Rheumatism (EULAR) en de Federation of Clinical Immunological Societies (FOCIS), waartoe slechts een beperkt aantal Europese centra behoren.

Ons centrum was wereldwijd pionier in de behandeling van spondyloartritis met anti-TNF-medicatie. Ook in andere reumatische ziektebeelden hebben we belangrijke bijdragen geleverd zoals in de diagnostiek en behandeling van reumatoïde artritis, systeemsclerose of handartrose.

Multidisciplinaire samenwerking

Al onze medewerkers zijn expert in hun vakgebied en werken multidisciplinair samen. In de zorg staat de patiënt met zijn ziekte centraal en wordt hij behandeld door een toegewijd team van artsen en paramedici. Daartoe behoren volgende artsen:

  • cardiologen: dr. Els Vandecasteele en dr. Michel De Pauw
  • dermatologen: prof. dr. Jo Lambert, prof. dr. Sofie Deschepper, prof. dr. Hilde Beele
  • gastro-enterologen: prof. dr. Pieter Hindryckx en dr. Triana Lobatón
  • kinderartsen: prof. dr. Jo Dehoorne, dr. Rik Joos en dr. Thomas Renson
  • longartsen: prof. dr. Guy Brusselle, prof. dr. Guy Joos en prof. dr. Bart Lambrecht
  • radiologen: prof. dr. Lennart Jans, dr. Nele Herregods en dr. Koenraad Verstraete
  • klinisch bioloog: prof. dr. Carolien Bonroy
  • neuroloog: prof. dr. Jan De Bleecker

Wetenschappelijk onderzoek

De klinische zorg is ingebed in goed uitgebouwde translationele onderzoekslijnen. Dat betekent dat we de nieuwste wetenschappelijke bevindingen zo snel mogelijk proberen te vertalen naar toepassingen in de patiëntenzorg. Zo verstrekken we innovatieve zorg.

Naast onze eigen klinische studies nemen we ook deel aan internationaal geneesmiddelenonderzoek dat nieuwe medicatie of nieuwe procedures uittest voor ze op de markt komen.

Klinische studies worden gecoördineerd en gesuperviseerd door artsen en getrainde studiecoördinatoren. Die staan borg voor kwalitatief hoogstaande en innovatieve patiëntenzorg.
Alle studies worden vooraf goedgekeurd door de Commissie voor medische ethiek.

Onderwijs

Het UZ Gent is een opleidingsziekenhuis waar studenten geneeskunde, artsen-specialisten in opleiding en paramedici worden opgeleid tot medische experten met hoge ethische normen.

Ook op onze dienst komen artsen en paramedici in opleiding in elke fase van hun traject in contact met patiënten. Ze zijn net als de stafleden gebonden aan het beroepsgeheim en werken steeds onder supervisie van een stagebegeleider.

Regelmatig verwelkomen we op onze dienst ook buitenlandse artsen in opleiding, in het kader van internationale samenwerkingsverbanden.

Dienstverlening

Onze stafleden zijn naast hun werk in het ziekenhuis veelgevraagde sprekers in binnen- en buitenland. Vaak nemen ze leidinggevende functies op in wetenschappelijke beroepsverenigingen zoals de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie, en in internationale organisaties zoals ASAS en EULAR. Sommige zorgverleners hebben ook specifieke expertise in arbeidsparticipatie en de impact van chronische reumatische aandoeningen daarop.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-7-2020 09:47.